Zamówienie publiczne

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kontakt

zp@samorzad.pw.edu.pl

Ten adres jest obsługiwany przez Referenta ds. administracyjnych w Biurze SSPW, przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz Senatora ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych.


Wstęp teoretyczny

Zamówienie publiczne musi być złożone na wydatek przekraczający 1000 zł netto w danej kategorii usług/dostaw i pokrywany ze środków publicznych (FKW). Kategorie wydatków są opisane kodami CPV i każdy rodzaj wydatku jest rozpatrywany osobno. W przypadku kilku wydatków zaliczających się do jednej kategorii, to wszystkie kwoty sumują się. Kody CPV można sprawdzić samemu w dostępnych w internecie tabelach.


Terminy składania wniosku

 • 10 dni roboczych przed realizacją projektu dla wydatków bez stosowania ustawy
 • 20 dni roboczych na procedurę "z wolnej ręki" przed terminem imprezy (zwykle dotyczy umów z artystą, pobytu w schroniskach górskich)
 • 35 dni roboczych (co najmniej!) przed realizacją przetargu nieograniczonego (dotyczy sprzętu komputerowego, materiałów promocyjnych, cateringu, transportu, zakwaterowania w Polsce)

To są terminy złożenia poprawnego wniosku i podpisania go przez wnioskodawcę w Biurze SSPW. Wszelkie poprawki wymagają dodatkowego czasu. Jeżeli nie jesteście pewni, jak ma wyglądać wniosek sugerujemy dużo wcześniejsze odezwanie się na zp@samorzad.pw.edu.pl

Ponadto, w przypadku gdy przetarg nie rozstrzygnie się nie ma czasu na jego powtórzenie, więc take należy rozważyć wcześniejsze składanie wniosku pod tym względem.


Obieg dokumentów

 • Kontakt za zp@samorzad.pw.edu.pl aby dowiedzieć się w jakim trybie należy złożyć wniosek.
 • Wypełnienie (w wordzie) wniosku bez stosowania ustawy lub wniosku o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikiem.
 • Przesłanie wypełnionego wniosku na zp@samorzad.pw.edu.pl
 • Ustalenie czy wniosek jest wypełniony poprawnie oraz dogadanie szczegółów
 • Wydrukowanie poprawnego wniosku (realizowane w Biurze SSPW)
 • Podpisanie przez
  • W Biurze SSPW
  • Poza Biurem SSPW (wniosek zostanie tam przekazany)
   • Pełnomocnik Kwestor
   • Prorektora ds. Studenckich
   • Przekazane do Działu Zamówień Publicznych
   • Zastępcę Kanclerza ds. Podstawowych

Wzory wniosków

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy w zakresie dostaw i usług

Wniosek stosuje się przy kwotach powyżej 1000 zł netto w zakresie dostaw i usług, których kwota przewidziana na cały rok nie przekracza limitu 30 000 euro w skali całej Administracji Centralnej PW. Do wniosku konieczne jest dołączenie co najmniej trzech ofert firm. Oferty muszą zawierać niezbędne dane m. in. cenę, datę realizacji, wykonywaną usługę/dostawę, inne istotne szczegóły. Ofertami może być printscreen ze sklepu internetowego, korespondencja mailowa, oświadczenie o telefonicznych ustaleniach.


Wniosek_o_udzielenie_zamówienia_publicznego_bez_stosowania_przepisów_ustawy_w_zakresie_dostaw_i_usług


Z wolnej ręki

Wniosek stosuje się w sytuacji, gdy tylko jedna firma w Polsce może wykonać daną usługę. Głównie tyczy się to wykonawców artystycznych, schronisk górskich, stołówki na terenie PW. Do wniosku należy dołączyć ofertę wybranej firmy oraz gotowy projekt umowy, który będzie sprawdzony przez księgowość i prawników.


Z wolnej Ręki

Przetarg Nieograniczony

Przetarg nieograniczony


Do wniosku o przetarg nieograniczony trzeba dołączyć opis przedmiotu zamówienia, należy wybrać jeden z poniższych w zależności czy są to usługi czy dostawy. Przetarg jest ogłoszony na stronach publicznych z zamówieniami w Polsce. Możliwa jest sytuacja, że firmy które się zgłoszą zaoferują wyższą cenę niż mamy w środków w dyspozycji lub może się nikt nie zgłosić. Możliwymi rozwiązaniami są zgoda na opłacenie wyższej ceny niż zakładaliśmy lub anulowanie przetargu. Po anulowaniu przetargu cała procedura jest wznawiana. Po trzecim nierozstrzygniętym przetargu można zastosować procedurę zamówienia publicznego z wolnej ręki.

Przetarg nieograniczony DOSTAWY - opis przedmiotu zamówienia


Przetarg nieograniczony USŁUGA opis przedmiotu zamówienia