Wydział Chemiczny: Różnice pomiędzy wersjami

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
Linia 86: Linia 86:
 
*Katedra Chemii Nieorganicznej
 
*Katedra Chemii Nieorganicznej
 
*Katedra Technologii Chemicznej
 
*Katedra Technologii Chemicznej
*Zakład Chemii Fizycznej
+
*Katedra Chemii Fizycznej
*Zakład Chemii Organicznej
+
*Katedra Chemii Organicznej
 
*Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej
 
*Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej
 
*Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
 
*Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
*Laboratorium Procesów Technologicznych
 
 
*Laboratorium Informatyczne
 
*Laboratorium Informatyczne
 
*Administracja Wydziałowa
 
*Administracja Wydziałowa

Aktualna wersja na dzień 18:26, 27 gru 2019

Chem logo.jpg
Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Kierunek Biotechnologia:
Tel: 22 234 57 34
ibio@ch.pw.edu.pl

Kierunek Technologia Chemiczna:
Tel: 22 234 73 72
dziekanat@ch.pw.edu.pl

http://www.ch.pw.edu.pl/


Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej został powołany do życia jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II w roku 1898. Był on kontynuatorem tradycji Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego działającej w latach 1826–1830.

Gmach Wydziału Chemicznego

Historia

Wydział Chemiczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, Został utworzony w 1898 roku jako jeden z trzech wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II – technicznego uniwersytetu, który znajdował się na terenie Polski pod zaborem rosyjskim. Wykładowym językiem był rosyjski, główną kadrę dydaktyczną stanowili Rosjanie.

Pomimo, że Polacy stanowili ponad 70% wszystkich studentów to polscy wykładowcy na Wydziale Chemicznym stanowili zdecydowaną mniejszość. W 1901 roku Wydział został przeniesiony do nowo wybudowanego Gmachu Chemii, na którym znajduje się jedno z największych audytoriów Politechniki Warszawskiej – dziś nazywane Audytorium im. prof. Zawadzkiego.

W 1915 roku powstał pierwszy polski uniwersytet techniczny – Politechnika Warszawska, gdzie zajęcia w języku polskim odbywały się na czterech Wydziałach m.in. na Wydziale Chemicznym.

Odzyskanie w 1918 roku przez Polskę niepodległości spowodowało szybki rozwój Wydziału Chemicznego. Wielu polskich naukowców dołączyło do kadry akademickiej m.in. naukowcy pracujący na innych uniwersytetach jak również powiązani z przemysłem. Wspólnie opracowali oryginalny program nauczania technologii chemicznej, którego głównym celem było zastosowanie technologicznej wiedzy. W 1934 roku powstał drugi budynek Wydziału Chemicznego – Gmach Technologii Chemicznej. Wydział stał się centrum badań naukowych, a osiągnięcia wybitnych naukowców tj. Józef Zawadzki, Jan Zawidzki, Kazimierz Smoleński, Ignacy Mościcki, Jan Czochralski, Tadeusz Miłobędzki, Wojciech Świętosławski, Stanisław Bretsznajder, Tadeusz Urbański, Tadeusz Wojno, stanowią do dzisiaj podstawę w świecie nauki i technologii.

Działalność Wydziału została zatrzymana podczas okupacji niemieckiej, kiedy to oba budynki zostały doszczętnie zrujnowane i spalone. Nie obyło się również bez ofiar w ludziach – kilku naukowców zostało zamordowanych. Jednak nawet wtedy zajęcia były prowadzone potajemnie, a dyplomy z chemii uzyskało aż 15 studentów.

Wydział został reaktywowany w styczniu 1945 roku. Zajęcia wówczas przeprowadzane były w pomieszczeniach zastępczych. Wraz z upływem czasu budynki Wydziału zostały z powrotem odbudowane.

Znaczące zmiany polityczne prowadzące do demokratyzacji i rozwoju Polski spowodowały modernizację Wydziału Chemicznego w zakresie nauczania i organizacji badań naukowych. Od 2008 roku na Wydziale Chemicznym prowadzone są studia na kierunku Biotechnologia, które wcześniej były prowadzone jedynie przez Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii. Wydział Chemiczny odegrał ważną rolę w dziejach Politechniki Warszawskiej. Pięciu profesorów z Wydziału zostało powołanych na stanowisko rektora, a 6 profesorów otrzymało doktorat honoris causa. Tradycje Wydziału Chemicznego są kultywowane przez kolejne pokolenia całego środowiska akademickiego zarówno studentów jak i wykładowców.

W chwili obecnej Wydział zapewnia najwyższy poziom nauczania na dwóch kierunkach studiów – Technologia Chemiczna i Biotechnologia (studia inżynierskie, studia magisterskie i studia doktoranckie), również w języku angielskim, dla ponad 1400 studentów.

Rok 2015 był czasem uczczenia 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Chemicznego.

Władze Wydziału

 • Dziekan – prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
 • Prodziekan ds. Rozwoju – dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
 • Prodziekan ds. Studiów i Studentów – dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska
 • Prodziekan ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

Kierunki studiów

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej wyróżniamy dwa kierunki: Technologię Chemiczną oraz Biotechnologię - studia inżynierskie i magisterskie. Od października tego roku można będzie studiować na nowym kierunku – technologia chemiczna o profilu praktycznym.

 • Technologia Chemiczna

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Kończą się obroną pracy inżynierskiej. Wybór pracy jest uwarunkowany indywidualnymi zainteresowaniami studenta. Absolwent kończy studia z tytułem inżyniera kierunku Technologia Chemiczna. Kształcenie na studiach II stopnia kierunku realizowane jest na pięciu specjalnościach:

- Chemia Medyczna

- Nanomateriały i Nanotechnologie

- Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne

- Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów

- Technologia Chemiczna i Kataliza

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle chemicznym, ceramicznym, elektrochemicznym, laboratoriach zajmujących się syntezą, firmach farmaceutycznych, instytutach naukowo-badawczych oraz biurach projektowych.

 • Biotechnologia

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Kończą się obroną pracy inżynierskiej. Wybór pracy jest uwarunkowany indywidualnymi zainteresowaniami studenta. Absolwent kończy studia z tytułem inżyniera kierunku Biotechnologia.Kształcenie na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia realizowane jest na pięciu specjalnościach:

- Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki

- Przemysłowa

- Mikrobioanalityka

- Biotechnologia w Inżynierii Środowiska

- Applied Biotechnology (specjalność prowadzona w języku angielskim)

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle chemicznym, ceramicznym, elektrochemicznym, laboratoriach zajmujących się syntezą, firmach farmaceutycznych, instytutach naukowo-badawczych oraz biurach projektowych.

 • Technologia Chemiczna o profilu praktycznym

W Roku Akademickim 2018/2019 na Wydziale Chemicznym na kierunku Technologia Chemiczna rozpocznie się rekrutacja na inżynierskie studia o profilu praktycznym.

Program zawiera przedmioty, na których student zdobywa wiedzę teoretyczną a następnie poznaje jej bezpośrednie przełożenie na praktykę w warunkach przemysłowych. Nacisk kształcenia położony jest na zdobywanie umiejętności inżynierskich oraz kompetencji zawodowych poprzez warsztaty, kursy zawodowe i praktyki.

Struktura

 • Katedra Biotechnologii Medycznej
 • Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków
 • Katedra Chemii Analitycznej
 • Katedra Chemii i Technologii Polimerów
 • Katedra Chemii Nieorganicznej
 • Katedra Technologii Chemicznej
 • Katedra Chemii Fizycznej
 • Katedra Chemii Organicznej
 • Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej
 • Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
 • Laboratorium Informatyczne
 • Administracja Wydziałowa

Projekty organizowane na Wydziale

 • Spotkania i Seminaria z przemysłem (Celem jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej odnośnie do działania przedsiębiorstw szeroko pojętego przemysłu chemicznego.)
 • Wolontariat Naukowy (studenci mają możliwość posiąść wiedzę z wielu dziedzin nauk ścisłych i poznać swoje przyszłe zainteresowania)
 • Konferencja „YoungChem” (Pozwala to uczestnikom kongresu poznać bliżej strukturę firm oraz główne gałęzie produkcji i prac badawczych przez nie prowadzonych. Doprowadza to do rozwoju współpracy między firmami a ośrodkami akademickimi.)
 • Festiwal Nauki „Skołowany Weekend” (ciekawe wykłady, warsztaty oraz pokazy chemiczne)
 • Meetoza( nauka z zakresu biotechnologii oraz kierunków nieodłącznie z nią związanymi takimi jak biologia, chemia czy medycyna. Wykłady prowadzone są przez specjalistów z wieloletnim stażem, ale także naszych kolegów)

Znane osoby

 • prof. dr hab. inż. Janusz Ciborowski (1918–1986) – twórca polskiej szkoły inżynierii chemicznej
 • prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza (ur. 1934) – chemik organik, członek PAN, kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla
 • prof. Ignacy Mościcki (1867–1946) – naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego, prezydent RP
 • prof. dr hab. Józef Zawadzki (1886–1951) – fizykochemik i technolog, rektor PW; ojciec Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" i Anny Zawadzkiej
 • prof. Jan Zawidzki (1866–1928) – fizykochemik, historyk chemii, autor podręczników

Ciekawostki

 • Wydział dysponuje ogólnodostępną biblioteką naukową im. prof. Tadeusza Urbańskiego Biblioteka ta stanowi największą filię Biblioteki Głównej PW i może się poszczycić pokaźnym zbiorem międzynarodowych czasopism naukowych, książek i wydawnictw o charakterze encyklopedycznym związanych tematycznie z naukami chemicznymi.
 • Został powołany do życia jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II w roku 1898
 • W roku 2012 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, w którego skład wchodzi Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)