WikiSSPW

Z wikiSSPW
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

To jest strona chroniona!

WikiSSPW jest przydatnym narzędziem ( chyba ;)

Spis treści

Dodawanie artykułu

Osobny artykuł o dodawaniu artykułu

Dodawanie zdjęć i plików

Książki

wikiSSPW ma zainstalowany moduł umożliwiając grupowanie artykułów.

Otwieranie istniejących książek

Książki są zapisane w kategorii [Książki ]

Po wybraniu z kategorii książki zostanie przedstawiona lista artykułów składająca się na Książkę.

Aby otworzyć książkę w menu po lewej stronie wybieramy "Otwórz książkę" w części "Drukuj lub eksportuj"


Drukowanie

do PDF

Ograniczenia

Na stronie wiki zastosowano dwa poziomy zabezpieczeń

 • aby booty nie spamowały
 1. logowanie odbywa się za pomocą kont należących do Aplikacji Centralnych
 2. zalogować się mogą jedynie członkowie Jednostek i Organów Samorządu oraz członkowie innych jednostek zarejestrowanych w centralnych aplikacjach SSPW
 • jeżeli autor chce dodatkowo ograniczyć widoczność lub edycję artykułu może dodać ograniczenia widoku lub także edycji do:
 1. Jednostki
 2. grupy jednostek
 3. roli - spis ról wraz z oznaczeniami dostępny jest tutaj.
 4. połączenia 3ki z 1 i / lub 2

Ograniczenia przez autora

Aby zastosować na stronie ograniczenie edycji lub widoczności należy umieścić na samym końcu artykułu (za kategoriami) znacznik

<accesscontrol>:::</accesscontrol>

Nie można także umieszczać dwa razy tego znacznika ( jest przetwarzany tylko pierwszy ) .

Dwukropki dzielą parametr na cztery sekcje

 1. jednostka
 2. grupa jednostek
 3. rola
 4. parametr odczytu
 • w powyższych parametrach można podać kilka jednostek oddzielając przecinkami lub nie podawać żadnej ( w ramach grupy między jednostkami działa funkcja OR )
 • aby uzyskać dostęp do dokumentu musi być spełniony warunek 3 oraz 1 lub 3 oraz 2
 • można także ograniczyć tylko do odczytu dodając parametr (ro) do skrótu nazwy
 • możliwość podglądu (bez edycji) dla wszystkich, niezależnie od pozostałych parametrów umożliwa 4 parametr ( Aby zastosować należy wpisać AnYro )


Przykłady zabezpieczania strony

<accesscontrol>KN SKiPD "UPS":::AnYro</accesscontrol>

Zabezpieczenie tej strony. Edytować mogą jedynie osoby z Koła Naukowego Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" natomiast czytać stronę może każda osoba.


<accesscontrol>RKN,KD(ro):::</accesscontrol>

Edytować stronę mogą wszyscy Rady Kół Naukowych. Przeglądać stronę mogą wszyscy z RKNu i Komisji Dydaktycznej


<accesscontrol>Parlament SSPW::W(ro),CHAIRMAN:</accesscontrol>

Przeglądać stronę mogą członkowie Parlamentu SSPW , edytować stronę może Przewodniczący Parlamentu.


<accesscontrol>:MEDIA:W(ro),D:</accesscontrol>

Przeglądać stronę mogą członkowie Mediów Samorzadu , edytować mogą jedynie dysponenci mediów


<accesscontrol>KS,KKw:WKK,WKS::</accesscontrol>

Przeglądać stronę mogą jedynie osoby z Komisji Kwaterunkowej, Komisji Socjalnej, oraz wszyscy ze wszystkich Wydziałowych Komisji Kwaterunkowych i Wydziałowych Komisji Socjalnych


<accesscontrol>KFG::SECRETARY:AnYro</accesscontrol>

Przeglądać stronę może każdy, edytować jedynie sekretarz Komisji Finansowo Gospodarczej

Magiczne słowa

CategoryTree

 • Opis

Gadżet oparty na technologii AJAX, wyświetlający drzewo kategorii

 • Użycie

<categorytree mode=all hideroot=on>WikiSSPW</categorytree>

Wyświetla wszystkie kategorie począwszy od głównych.

Strona rozszerzenia

Strona do sprawdzania

infoSSPW_unit_members

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dostępne języki
wikiSSPW
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj