Stypendia

Z wikiSSPW
Wersja z dnia 12:13, 22 sie 2018 autorstwa bartek.orlik@gmail.com (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stypendia – studentom PW przysługuje szeroka gama stypendiów. Rozpatrywaniem wniosków zajmuję się Wydziałowa Komisja Stypendialna każdego z wydziałów uczelni.

W skład WKS wchodzi:

 • Przewodniczący WKS (pracownik uczelni)
 • Studenci (liczba zależna od wydziału)
 • Opcjonalnie dodatkowy pracownik uczelni

WKS zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o stypendia socjalne oraz zapomogi. W przypadku odwołania od decyzji WKSu, sprawa wędruje do wyższej instancji – Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS). Dodatkowo, OKS zajmuje się stypendiami za osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe oraz za wysokie wyniki w nauce.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne na podstawie udokumentowanego wniosku może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, który posiada aktualny status studenta na Politechnice Warszawskiej, bez względu na wiek, tryb czy kierunek studiów. Aby otrzymać stypendium należy: złożyć kompletny wniosek spełniać kryteria przyznawania stypendium socjalnego. W roku akademickim 2017/18 miesięczny dochód przypadający na jednego członka w rodzinie nie może przeszkadzać 1050,00 zł.


Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, może otrzymać student począwszy od pierwszego roku studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. By otrzymać stypendium socjalne zwiększone trzeba spełniać warunki pobierania stypendium socjalnego.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać od pierwszego roku studiów, który posiada

 • orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności

albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce może być przyznawane na okres 5 miesięcy (semestr) lub na okres 10 miesięcy (rok akademicki). Decyzję o okresie na jaki przyznawane będzie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na danym kierunku studiów podejmuje dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studentów w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Za wyniki w nauce stypendium może otrzymać student, który łącznie spełnił następujące warunki:

 • zaliczył przynajmniej pierwszy rok studiów lub studiuje przynajmniej na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • nie później niż do końca roku akademickiego uzyskał wszystkie punkty ECTS przewidziane w programie studiów;
 • w dwóch poprzednich semestrach uzyskał średnią ważoną ocen nie niższą niż 4,00;

Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.


Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe może otrzymać student, który:

 • zaliczył przynajmniej pierwszy rok studiów lub studiuje przynajmniej na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • uzyskał rejestrację na kolejny rok lub semestr studiowania;

w poprzednim roku studiów posiadał osiągnięcia naukowe,artystyczne lub sportowe


Zapomoga

O zapomogę ubiegać może się każdy student, który spełnia następują znalazł się:

 • z przyczyn losowych
 • w przejściowej
 • w trudnej

sytuacji materialnej. Każdy student może uzyskać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim. Nie można jednak otrzymać tego świadczenia dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia.