Straż Akademicka

Z wikiSSPW
Wersja z dnia 19:25, 10 lip 2013 autorstwa lato (dyskusja | edycje) (Czyszczenie stopki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Straż Akademicka – jest jednostką organizacyjną właściwą do nadzorowania, koordynowania i kontrolowania innych jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony osób i mienia stanowiącego własność, bądź będącego w użytkowaniu Politechniki, a także zabezpieczenia mienia oraz utrzymania porządku na terenie Uczelni.


Zakres działania

Zakres działania Straży Akademickiej obejmuje:

 • przestrzeganie autonomiczności terytorialnej Politechniki Warszawskiej;
 • całodobową kontrolę służb nie podlegających jej służbowo powołanych do ochrony mienia działających na zlecenie organów Uczelni w zakresie dozoru mienia i sposobu pełnienia obowiązków;
 • kontrolę budynków, pomieszczeń i innych obiektów stanowiących własność lub użytkowanych przez Uczelnię w zakresie należytego wyposażenia w odpowiednie środki ochrony mienia oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
 • przeprowadzanie interwencji wymagającej zapewnienia porządku lub ochrony mienia Uczelni;
 • patrolowanie oraz monitorowanie w systemach elektronicznych terenów Politechniki;
 • sporządzanie i przekazywanie właściwym organom i jednostkom organizacyjnym Uczelni wniosków wynikających z kontroli;
 • współpracę ze służbami technicznymi Politechniki przy projektowaniu i instalowaniu technicznych środków ochrony mienia;
 • opiniowanie w zakresie rzeczowym treści umów, planów zabezpieczenia imprez, pism i innych dokumentów mających związek z zabezpieczeniem, bądź ochroną składników majątkowych będących własnością Politechniki lub będących w jej użytkowaniu;
 • nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony i dozoru mienia;
 • dystrybucję dokumentów upoważniających do kontroli lub przebywania w obiektach i na terenach PW;
 • prowadzenie rejestru kradzieży, włamań, zniszczenia mienia i innych zdarzeń mających charakter przestępstw zgłoszonych do Policji;
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej ochrony mienia oraz prowadzonych postępowań wyjaśniających;
 • współpraca z organami ścigania i służbami porządkowymi w zakresie zabezpieczenia mienia i utrzymania porządku na terenie Politechniki;
 • planowanie i realizacja zabezpieczenia terenu i mienia oraz porządku w czasie organizowanych przez władze Uczelni imprez i uroczystości;
 • dystrybucję kart parkingowych dla terenów ogólnouczelnianych;
 • sprawowanie kontroli nad ruchem pojazdów oraz racjonalnym wykorzystaniem miejsc parkingowych na terenie Politechniki;
 • współdziałanie lub samodzielne prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach włamań, kradzieży lub zniszczenia mienia PW stosownie do zasad postępowania w tym zakresie;
 • szkolenie w zakresie zasad ochrony mienia i sposobu pełnienia obowiązków wszystkich nowoprzyjętych pracowników dozoru mienia (portierów, strażników, dozorców zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni).

Organizacja

Kierownikiem Straży jest Komendant.

W skład Straży Akademickiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Sekcja Administracyjna i Zabezpieczenia Technicznego;
 • Sekcja Obsługi Parkingów i Kontroli Pojazdów;
 • Sekcja Ochrony Całodobowej:
  • Sekcja nr 1,
  • Sekcja nr 2,
  • Sekcja nr 3,
  • Sekcja nr 4,
  • Sekcja nr 5.


Przepisy

Decyzję w zakresie umundurowania Straży Akademickiej lub zmiany jego elementów podejmuje kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem PW.

Straż Akademicka podlega kanclerzowi.

Kontakt

Biuro

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej

ul. Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa,

(wejście od strony szpitala)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000


Całodobowe Centrum Kierowania

Gmach Główny

pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

pok. 46 (II dziedziniec, wejście z bramy)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666

Linki zewnętrzne

Strona www: Straż Akademicka PW