SEKS harmonogramy i akcje kwaterunkowe

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Rodzaje akcji kwaterunkowych
RANKING MEMBERSHIP ACCEPTABLE SHORT_RANKING
Nazwa Lista rankingowa Członkowstwo Akceptowanie Skrócony ranking
Moliwośc pobrania PDF Tak Nie Tak Nie
Przyjmowanie przez dziekanat Tak Nie Tak Nie
Sposób akceptowania Hurtowo (zapytanie do bazy) Ręcznie (guzik w każdym wniosku) Hurtowo (zapytanie do bazy) Ręcznie (guzik w każdym wniosku)


Rodzaje zgód - checkboxes
Durze litery - obowiązkowe, małe - dobrowolne
S Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Z Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Kwaterowania, Regulaminem Domu Studenckiego oraz Harmonogramem i Terminarzem Akcji Kwaterunkowej.
D Wyrażam zgodę na dołączenie do listy mailingowej mieszkańców mojego Domu Studenckiego dla przekazywania ogłoszeń Administracji DS i Rady Mieszkańców oraz o zbliżających się wydarzeniach w moim DS
M Wyrażam zgodę na dołączenie do listy mailingowej mieszkańców mojego Domu Studenckiego dla przekazywania ogłoszeń Administracji DS i Rady Mieszkańców oraz o zbliżających się wydarzeniach w moim DS
P Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej z siedzibą przy pl. Politechniki 1 pok. 165, 00-661 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie miejsca w DS, przeprowadzenia akcji kwaterunkowej, funkcjonalności systemów Aplikacji Centralnych oraz systemów powiązanych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

<accesscontrol>KKw:WKK,RM::</accesscontrol>