MainFrame rola zarząd RKN

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aby zmienić członka zarządu RKN Przewodniczący KD musi zalogować się na mainframe.sspw.pl, z zakładki KD wybrać "Ustaw zarząd RKN".

Członków zarządu RKN można zmieniać pojedynczo, po dwóch lub wszystkich na raz.

Nieżalenie od ilości zmienianych osób należny wgrać uchwałę wybierającą nowe osoby ( wciskając guzik "Wybierz plik" wybrać skan uchwały).

W ramach członkostwa w zarządzie RKN dostaje się odpowiednie zestawy ról:

  • Przewodniczący RKN
    • Przewodniczacy RKN
    • Dysponent RKN ( Dysponent środków subkonta jednostki RKN oraz puli na Projekty Naukowe )
    • Członek Zarządu RKN ( uprawnia do edycji strony RKN)
    • Członek RKN ( rola członka z Koła Naukowego ( delegata) przestaje być aktualna)