MainFrame rola KSSSPW

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aby zmienić członka członka Kolegium Senatorów Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Przewodniczący Komisji Regulaminowej musi zalogować się na mainframe.sspw.pl, z zakładki KR wybrać "Ustaw kolegium".


Aby zmiana była dokonana należny wgrać uchwałę wybierającą nowe osoby ( wciskając guzik "Wybierz plik" wybrać skan uchwały).

W przypadku rozpoczynania nowej kadencji KSSSPW należy najpierw lub razem z wszystkimi zmienić przewodniczącego SSPW oraz oznaczyć e to nowa kadencja (check box).

W ramach członkostwa w KSSSPW dostaje się odpowiednie zestawy ról:

 • Przewodniczący SSPW:
  • Przewodniczący SSPW
  • Przewodniczący KSSSPW
  • Skarbnik KSSSPW
  • Członek KSSSPW
  • Przewodniczący Parlamentu
  • Skarbnik Parlamentu
  • Członek Parlamentu
  • Kierownik Biura SSPW
  • Skarbnik Biura SSPW
 • Przewodniczący Komisji Socjalnej:
  • Przewodniczący KS
  • Skarbnik KS
  • Członek KS
  • Członek KSSSPW
 • Przewodniczący KD:
  • Przewodniczący KD
  • Skarbnik KD
  • Członek KD
  • Członek KSSSPW
 • Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej:
  • Przewodniczący KFG
  • Skarbnik KFG
  • Członek KFG
  • Skarbnik KSSSPW
  • Członek KSSSPW
  • Skarbnik Środki Inwestycyjne
  • Przewodniczący ZP SSPW
  • Członek ZP SSPW
 • Przewodniczący Komisji Zagranicznej:
  • Przewodniczący KZ
  • Skarbnik KZ
  • Członek KZ
  • Członek KSSSPW
 • Przewodniczący Komisji Kultury:
  • Przewodniczący KK
  • Skarbnik KK
  • Członek KK
  • Członek KSSSPW
 • Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki:
  • Przewodniczący KSiT
  • Skarbnik KSiT
  • Członek KSiT
  • Członek KSSSPW
 • Przewodniczący Komisji Domów Studenckich:
  • Przewodniczący KDS
  • Skarbnik KDS
  • Członek KDS
  • Członek KSSSPW
  • Przewodniczący CRS
 • Przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej:
  • Przewodniczący KPIWZ
  • Skarbnik KPIWZ
  • Członek KPIWZ
  • Członek KSSSPW
 • Przewodniczący Komisji Kwaterunkowej:
  • Przewodniczący KKw
  • Skarbnik KKw
  • Członek KKw
  • Członek KSSSPW
  • Członek KDS
 • Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej:
  • Skarbnik mKFG
  • Członek KFG
  • Członek KSSSPW
 • Senator ds. Filii w Płocku
  • Członek KSSSPW
 • Senator ds. Ruchu Naukowego
  • Członek KSSSPW
 • Przewodniczący Komisji ds. Cyfryzacji
  • Członek KSSSPW
  • Członek KC
  • Przewodniczący KC