EWniosek wniosek

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wymogi przed złożeniem eW

Przed złożeniem wniosku

Przed złożeniem wniosku należy zebrać następujące informacje:

 • rozeznanie w sprawie pomocy merytorycznej od ewentualnych poprzednich koordynatorów podobnego projektu
 • minimum 21 dni przed wydarzeniem ustalić z Senatorami Studenckimi i Szefami jednostek, od których oczekujemy otrzymać dofinansowanie, jaka będzie wysokość dofinansowań
 • czy projekt został uwzględniony w preliminarzu?

14 dni przed projektem

Wnioski powinny trafić do BSSu na pięć dni przed datą rozpoczęcia organizacji. Jest to konieczne ponieważ decyzja o przyznaniu środków musi zostać podjęta przed ich wydaniem. Dlatego w systemie jest blokada aby nie można było złożyć wniosku w krótszym terminie.

Preliminarz

W przypadku gdy projekt był wpisany do eW w ramach preliminarza należy edytować i złożyć wniosek z preliminarza. Dysponent jednostki ma możliwość przeniesienia wniosku na inną osobę wybierając właściwą jednostkę, a następnie: #Dysponent >> #Projekty jednostki. >> projekt do przeniesienia >> "zmiana wnioskodawcy" (na górze strony) >> wybieramy osobę z listy

Zmiana wnioskodawcy.png

Wniosek

Zapisywanie

Pamiętaj o zapisywaniu wniosku - żeby zapisać wniosek trzeba wybrać opcję "Proszę o potwierdzenie poprawności dat" na dole strony, a następnie "Zapisz".

Utworzenie wniosku

Aby złożyć wniosek należy wybrać "Nowy wniosek" z zakładki "Członek" dowolnej jednostki. daty w ewniosku

Jednostka i dane wnioskodawcy

Pierwsza tabela zawiera dane wnioskodawcy i jednostkę odpowiedzialną za projekt. Jednostkę można wybrać z rozwijanej listy, ale należy pamiętać, że wniosek będzie musiał być zatwierdzony przez dysponenta danej jednostki!

Dane wnioskodawcy.png

Dane wnioskodawcy:

 • Imię - uzupełnione przy tworzeniu konta - wymagane do złożenia wniosku
 • Nazwisko - uzupełnione przy tworzeniu konta - wymagane do złożenia wniosku
 • Telefon - można uzupełnić przez mainframe.sspw.pl lub core2.sspw.pl - wymagane do złożenia wniosku
 • Wydział - pobierany z USOS - wymagane do pobrania zaliczki
 • Nr albumu - uzupełnione przy tworzeniu konta - wymagane do złożenia wniosku
 • E-mail - uzupełnione przy tworzeniu konta (można zmienić na mainfram lub core2) - wymagane do złożenia wniosku
 • Pesel - można uzupełnić przy tworzeniu konta lub przychodząc osobiście z dokumentem do biura SSPW - wymagane do złożenia wniosku
 • Numer dowodu - można uzupełnić przy tworzeniu konta lub przychodząc osobiście z dokumentem do biura SSPW - wymagane do złożenia wniosku

Dodatkowo, nie wymienione w górnej tabeli:

 • Numer konta - można uzupełnić przez mainframe.sspw.pl lub core2.sspw.pl - wymagane do złożenia wniosku

Rodzaj i nazwa projektu

W kolejnej tabeli wybieramy rodzaj i nazwę projektu. Na początku z rozwijanej listy wybieramy najbardziej pasujący do danego projektu rodzaj. Następnie z kolejnego pola (oznaczone na pomarańczowo) wybieramy pasujący przedrostek. W polu zielonym wpisujemy nazwę własną projektu,a na końcu wybór członu "dla studentów PW" lub "przez studentów PW". Pola oznaczone na niebiesko wypełniają się automatycznie.

Rodzaj projektu.png

Dane projektu

Dane projektu należy uzupełnić w przedstawionej tabeli. Informacje odnośnie wymaganych informacji wyświetlają się po najechaniu na niebieskie koło ze znakiem zapytania.

Dane projektu.PNG

Koszta projektu

 • Właściwa część wniosku - tutaj wpisujemy założone koszta realizacji projektu. W przypadku gdy kupujemy rzeczy drobne można je pogrupować kategoriami np. "Przedmioty jednorazowe (np. talerzyki plastikowe, kubeczki plastikowe itp.)".
 • Liczba sztuk kupowanej rzeczy (np. biletów). W przypadku gdy nie można tego określić wpisujemy "1"
 • Cena - wpisujemy cenę za 1 przedmiot lub całościową
 • Źródło finansowania! - w przypadku gdy chcemy dostać dofinansowanie z FKW należy wybrać tę opcję z rozwijanej listy

Dodatkowo:

 • Wpisujemy również dofinansowania z innych źródeł - np. od Dziekana - można wybrać taką opcję przy źródłach finansowania
 • W przypadku gdy finansujemy jedną rzecz z kilku źródeł - np. transport jest po części od Dziekana i z FKW - należy wpisać dany punkt 2 razy i wybrać różne źródła finansowania

Środki z subkont i inne

W kolejnej tabeli wpisujemy sumaryczne kwoty za cały projekt i wybieramy źródła dofinansowania:

 • środki z subkont - wybieramy dofinansowanie z wszystkich pul, które otrzymaliśmy/możemy otrzymać na projekt
 • środki inne - wpisujemy kwoty od Dziekana, ze składki studenckiej itp.

UWAGA! - suma w tej tabeli musi się zgadzać z sumą wydatków z poprzedniej tabeli! Dodatkowo jeśli w tej tabeli nie wybierzemy żadnych dofinansowań to projekt zawiśnie w systemie "oczekując na akceptację" przez nikogo.

Odbiorcy zaliczki

W przypadku gdy chcemy otrzymać zaliczkę to wymagane jest uzupełnienie danych zaliczkobiorcy. Do pobierania zaliczki trzeba mieć uzupełniony "wydział" w danych wnioskodawcy w pierwszej tabeli na stronie.

 • 1. zaliczkobiorcą jest zawsze wnioskodawca
 • 2. zaliczkobiorca może być dowolną osobą - zaliczkobiorca również musi podpisać wniosek

Zaliczka na projekt może wynosić maksymalnie 8000zł (maksymalnie po 4000zł na osobę) i nie może przekraczać kwoty wnioskowanej z FKW!

Załączniki

W przypadku gdy do wniosku wymagane są załączniki można je dodać w tym miejscu.

Uzasadnienie i opis na stronę

W uzasadnieniu merytorycznym należy wpisać kilka zdań na temat projektu. Opis na stronę nie jest obowiązkowy - chyba, że wymaga go dysponent puli.

Komentarze

W przypadku gdy ktoś będzie chciał się kontaktować w sprawie wniosku lub późniejszego rozliczenia, korzysta się z tych pól. W przypadku gdy otrzymujemy w komentarzu pytania należy na nie odpowiadać!