EWniosek faktury

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przykładu opisu faktur

Osobny artykuł : Opis faktur w przypadku projektów naukowych

Na eWniosku podczas rozliczenia projektu należy określić jakiego typu faktury są dołączane. Są następujące rodzaje:

 • Faktura VAT gotówkowa – każda faktura już opłacona przez nas gotówką, musi mieć zaznaczone, że opłacona (karta liczy się jako gotówka)
 • Nota wewnętrzna – jednostka PW daje forsę jednostce PW
 • Faktura VAT przelewowa – faktura VAT do opłacenia przez PW przy składaniu rozliczenia
 • Gotówka PW – obecnie nie stosowana
 • Faktura do proformy – faktura do proformy, na podstawie której było już coś opłacone
 • Bilety – wszystkie bilety (do teatru, kolejowe, autobusowe, do parku narodowego, itd.) przyszyte jedną krawędzią do karki A4 z opisem na odwrocie kartki
 • Ryczałt – obecnie nie stosowany
 • Rachunek - faktura bez vatu
 • Nota księgowa – obecnie nie stosowana
 • Polisa – ubezpieczenie od politechniki albo ze składki studenckiej
 • Rachunek przelew – rachunek do opłacenia
 • FV opłacona PW – opłacona przez PW przed złożeniem rozliczenia; składa się proformę przed projektem, fakturę VAT trzeba później przynieść lub faktura do opłacenia po projekcie a przed rozliczeniem
 • Faktura VAT opłacona – faktura opłacona przez nas przelewowo, trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu; oświadczenie trzeba dołączyć, jeżeli płacił ktoś inny niż wnioskodawca albo zaliczkobiorca
 • Nota księgowa – obecnie nie stosowana


Poza tym każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać.

Opis należy umieścić na odwrocie faktury.


Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):

Przykład 1)

Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów na spotkanie zorganizowane 22.01.2009 przez WRS {Wydziału} dla studentów Politechniki Warszawskiej.

{Czytelny Podpis}

{Data podpisu}


Przykład 2)

Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport podczas wyjazdu do {Miejsce} w dniach 22-29.01.2009 zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla studentów Politechniki Warszawskiej.

{Czytelny Podpis}

{Data podpisu}


Przykład 3)

Faktura do rozliczenia 0999/2009 za obługę otwartej imprezy w dniu 22.01.2009 zorganizowanej przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.

{Czytelny Podpis}

{Data podpisu}


Przykład 4)

Faktura do rozliczenia 0999/2016 za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku} w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa} zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa} dla studentów Politechniki Warszawskiej.

{Czytelny Podpis}

{Data podpisu}

UWAGA!

Używamy wyłącznie długopisu z niebieskim tuszem!


UWAGA!

Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika. Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

Przelicza się: {Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach} Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100.