EWniosek faktury: Różnice pomiędzy wersjami

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 3: Linia 3:
 
[[Wniosek_na_projekt_naukowy#Opis_faktur | Osobny artykuł : Opis faktur w przypadku projektów naukowych]]
 
[[Wniosek_na_projekt_naukowy#Opis_faktur | Osobny artykuł : Opis faktur w przypadku projektów naukowych]]
  
  *Na eWniosku podczas rozliczenia projektu należy określić jakiego typu faktury są dołączane. Są następujące rodzaje:
+
Na eWniosku podczas rozliczenia projektu należy określić jakiego typu faktury są dołączane. Są następujące rodzaje:
  
  *Faktura VAT gotówkowa – każda faktura już opłacona przez nas gotówką, musi mieć zaznaczone, że opłacona (karta liczy się jako gotówka)
+
*Faktura VAT gotówkowa – każda faktura już opłacona przez nas gotówką, musi mieć zaznaczone, że opłacona (karta liczy się jako gotówka)
  
  *Nota wewnętrzna – jednostka PW daje forsę jednostce PW
+
*Nota wewnętrzna – jednostka PW daje forsę jednostce PW
  
  *Faktura VAT przelewowa – faktura VAT do opłacenia przez PW przy składaniu rozliczenia
+
*Faktura VAT przelewowa – faktura VAT do opłacenia przez PW przy składaniu rozliczenia
  
  *Gotówka PW – obecnie nie stosowana
+
*Gotówka PW – obecnie nie stosowana
  
  *Faktura do proformy – faktura do proformy, na podstawie której było już coś opłacone
+
*Faktura do proformy – faktura do proformy, na podstawie której było już coś opłacone
  
  *Bilety – wszystkie bilety (do teatru, kolejowe, autobusowe, do parku narodowego, itd.) przyszyte jedną krawędzią do karki A4 z opisem na odwrocie kartki
+
*Bilety – wszystkie bilety (do teatru, kolejowe, autobusowe, do parku narodowego, itd.) przyszyte jedną krawędzią do karki A4 z opisem na odwrocie kartki
  
  *Ryczałt – obecnie nie stosowany
+
*Ryczałt – obecnie nie stosowany
  
  *Rachunek - faktura bez vatu
+
*Rachunek - faktura bez vatu
  
  *Nota księgowa – obecnie nie stosowana
+
*Nota księgowa – obecnie nie stosowana
  
  *Polisa – ubezpieczenie od politechniki albo ze składki studenckiej
+
*Polisa – ubezpieczenie od politechniki albo ze składki studenckiej
  
  *Rachunek przelew – rachunek do opłacenia
+
*Rachunek przelew – rachunek do opłacenia
  
  *FV opłacona PW – opłacona przez PW przed złożeniem rozliczenia; składa się proformę przed projektem, fakturę VAT trzeba później przynieść  
+
*FV opłacona PW – opłacona przez PW przed złożeniem rozliczenia; składa się proformę przed projektem, fakturę VAT trzeba później przynieść  
 
   lub faktura do opłacenia po projekcie a przed rozliczeniem
 
   lub faktura do opłacenia po projekcie a przed rozliczeniem
  
  *Faktura VAT opłacona – faktura opłacona przez nas przelewowo, trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu; oświadczenie trzeba dołączyć,  
+
*Faktura VAT opłacona – faktura opłacona przez nas przelewowo, trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu; oświadczenie trzeba dołączyć,  
 
   jeżeli płacił ktoś inny niż wnioskodawca albo zaliczkobiorca
 
   jeżeli płacił ktoś inny niż wnioskodawca albo zaliczkobiorca
  
  *Nota księgowa – obecnie nie stosowana
+
*Nota księgowa – obecnie nie stosowana
  
  

Wersja z 19:03, 24 lut 2017

Przykładu opisu faktur

Osobny artykuł : Opis faktur w przypadku projektów naukowych

Na eWniosku podczas rozliczenia projektu należy określić jakiego typu faktury są dołączane. Są następujące rodzaje:

*Faktura VAT gotówkowa – każda faktura już opłacona przez nas gotówką, musi mieć zaznaczone, że opłacona (karta liczy się jako gotówka)
*Nota wewnętrzna – jednostka PW daje forsę jednostce PW
*Faktura VAT przelewowa – faktura VAT do opłacenia przez PW przy składaniu rozliczenia
*Gotówka PW – obecnie nie stosowana
*Faktura do proformy – faktura do proformy, na podstawie której było już coś opłacone
*Bilety – wszystkie bilety (do teatru, kolejowe, autobusowe, do parku narodowego, itd.) przyszyte jedną krawędzią do karki A4 z opisem na odwrocie kartki
*Ryczałt – obecnie nie stosowany
*Rachunek - faktura bez vatu
*Nota księgowa – obecnie nie stosowana
*Polisa – ubezpieczenie od politechniki albo ze składki studenckiej
*Rachunek przelew – rachunek do opłacenia
*FV opłacona PW – opłacona przez PW przed złożeniem rozliczenia; składa się proformę przed projektem, fakturę VAT trzeba później przynieść 
  lub faktura do opłacenia po projekcie a przed rozliczeniem
*Faktura VAT opłacona – faktura opłacona przez nas przelewowo, trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu; oświadczenie trzeba dołączyć, 
  jeżeli płacił ktoś inny niż wnioskodawca albo zaliczkobiorca
*Nota księgowa – obecnie nie stosowana


Poza tym każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać.

Opis należy umieścić na odwrocie faktury.


Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):

Przykład 1)

Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów na spotkanie zorganizowane 22.01.2009 przez WRS {Wydziału} dla studentów Politechniki Warszawskiej.

{Czytelny Podpis}

{Data podpisu}


Przykład 2)

Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport podczas wyjazdu do {Miejsce} w dniach 22-29.01.2009 zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla studentów Politechniki Warszawskiej.

{Czytelny Podpis}

{Data podpisu}


Przykład 3)

Faktura do rozliczenia 0999/2009 za obługę otwartej imprezy w dniu 22.01.2009 zorganizowanej przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.

{Czytelny Podpis}

{Data podpisu}


Przykład 4)

Faktura do rozliczenia 0999/2016 za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku} w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa} zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa} dla studentów Politechniki Warszawskiej.

{Czytelny Podpis}

{Data podpisu}


UWAGA!

Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika. Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

Przelicza się: {Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach} Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100.