Zarządzanie własną strefą DNS

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarządzanie własną strefą DNS - HOW TO

Ten tutorial ma na celu przekazanie informacji jak, używając narzędzia PowerAdmin, zarządzać własną strefą DNS będąc użytkownikiem posiadającym prawa tylko do własnej strefy.

Po zalogowaniu się do PowerAdmina, aby móc podejrzeć i edytować swoją strefę należy wejść do zakładki "List zones", a następnie kliknąć w ikonkę notatnika (view zone) znajdującą się po lewej stronie danej strefy.

Rekordy dodajemy do strefy używając okienka "Add record". Istniejące już rekordy edytujemy po prostu nadpisując interesujące nas pola, a następnie zapisujemy zmiany przez kliknięcie szarego guzika "Commit changes".

W PowerAdminie mamy następujące pola dotyczące rekordów:

 • Name - nazwa rekordu bez części identyfikującej domenę (tzn. zamiast domena.mojadomena.pw.edu.pl wpisujemy domena)
 • Type - rozwijane pole, określa typ rekordu, czyli np. A, NS, MX, CNAME,...
 • Content - zawartość rekordu
 • Priority - piorytet używany tylko przez rekord MX (DLA INNYCH GO NIE WPISUJEMY)
 • TTL - pozostawiamy PUSTE (oznacza ważność rekordu w sekundach).

Jakich rekordów użyć i co wpisywać w ich pola:

 • Aby wydelegować domenę lub poddomenę na serwer:
  • W polu Name wpisujemy nazwę domeny bez końcówki (np. strona)
  • W polu Type wybieramy NS
  • W polu Content wpisujemy nazwę serwera (np. dns1.mojadomena.pw.edu.pl)
 • Aby móc szukać strony w przeglądarce po nazwie a nie po adresie IP:
  • W polu Name wpisujemy nazwę strony bez końcówki (np. strona)
  • W polu Type wybieramy A
  • W polu Content wpisujemy adres IP (np. 194.132.0.10)
 • Aby nadać alias www:
  • W polu Name wpisujemy alias bez końcówki(np. stronka)
  • W polu Type wybieramy CNAME
  • W polu Content wpisujemy oryginalną nazwę www (np. strona.mojadomena.pw.edu.pl)
 • Aby kontrolować przekazywanie wiadomości pocztowych:
  • W polu Name wpisujemy nazwę domeny (np. strona)
  • W polu Type wybieramy MX
  • W polu Content wpisujemy nazwę serwera na który chcemy kierować pocztę (np. poczta.polibuda.info)
  • W polu Priority wpisujemy piorytet serwera np. 20 - zwykle jest kilka serwerów obsługujących pocztę, ten o najwyższym piorytecie jest serwerem domyślnym, ale jak padnie lub jest niedostępny to "zastępuje go" serwer o drugim najwyższym piorytecie, itd.

<accesscontrol>KN SKiPD "UPS":::</accesscontrol>