Zamówienie publiczne

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kontakt

zp@samorzad.pw.edu.pl

Ten adres jest obsługiwany przez Referenta ds. administracyjnych w Biurze SSPW, przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz Senatora ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych.


Wstęp teoretyczny

Zamówienie publiczne musi być złożone na wydatek przekraczający 1000 zł netto w danej kategorii usług/dostaw i pokrywany ze środków publicznych (FKW). Kategorie wydatków są opisane kodami CPV i każdy rodzaj wydatku jest rozpatrywany osobno. W przypadku kilku wydatków zaliczających się do jednej kategorii, to wszystkie kwoty sumują się. Kody CPV można sprawdzić samemu w dostępnych w internecie tabelach.


Terminy składania wniosku

 • 10 dni roboczych przed realizacją projektu dla wydatków bez stosowania ustawy
 • 20 dni roboczych na procedurę "z wolnej ręki" przed terminem imprezy (zwykle dotyczy umów z artystą, pobytu w schroniskach górskich)
 • 35 dni roboczych (co najmniej!) przed realizacją przetargu nieograniczonego (dotyczy sprzętu komputerowego, materiałów promocyjnych, cateringu, transportu, zakwaterowania w Polsce)

To są terminy złożenia poprawnego wniosku i podpisania go przez wnioskodawcę w Biurze SSPW. Wszelkie poprawki wymagają dodatkowego czasu. Jeżeli nie jesteście pewni, jak ma wyglądać wniosek sugerujemy dużo wcześniejsze odezwanie się na zp@samorzad.pw.edu.pl

Ponadto, w przypadku gdy przetarg nie rozstrzygnie się nie ma czasu na jego powtórzenie, więc take należy rozważyć wcześniejsze składanie wniosku pod tym względem.

wypełnianie wniosku

Kurs EURO oraz innych walut

 • Przy wniosku o zamówienie publiczne w punkcie Szacunkowa wartość zamówienia ( 3) we wniosku podstawowym (stosowany do przetargów nieograniczonych) lub 6. (we wniosku bez stosowania przepisów ustawy)) stosujemy przelicznik Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów (zmienia się raz na dwa lata).
 • Natomiast jeżeli załącznikami do wniosku o zamówienie publiczne / bez stosowania ustawy są oferty od firm które oferuj towar w walucie zagranicznej to w tych załącznikach stosujemy przelicznik z dnia ustalenia wartości zamówienia (3c) wniosek podstawowy, 8. wniosek bez stosowania przepisów ustawy) (ten sam dla wszystkich załączników).

Oczywiście to może rodzić dziwne sytuacje ( np.: załącznikiem jest oferta za 1230 EURO brutto, przy stawce 23% będzie 1000 EURO netto, w dniu 2018-06-21 kurs eurobył 4,3323 więc w złotówkach będzie 4332,3zł, natomiast szacunkowa wartość netto w EURO wyniesie 1004,78 EURO (rurs w 2018 roku 4,3117 )Może się wydawać to dziwne że 1000 EURO oferty to szacunkowo 1004,78 EURO ale takie przepisy i jest to poprawne.

 • W przypadku dokumentów księgowych (faktury, rachunki bilety) zawsze (w sytuacjach wątkowych upoważniona osoba powie że w tym konkretnym przypadku będzie inaczej -> czyli zakładać zawsze :) stosuje się przelicznik z dnia poprzedzającego poprzedzającego datę wystawienia faktury/rachunku i sposób wnioskowania na to nie wpływa (czy nie było zamówienia czy było niezależnie od rodzaju, czy była dyspozycja przelewu czy nie )

Obieg dokumentów

 • Kontakt za zp@samorzad.pw.edu.pl aby dowiedzieć się w jakim trybie należy złożyć wniosek.
 • Wypełnienie (w wordzie) wniosku bez stosowania ustawy lub wniosku o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikiem.
 • Przesłanie wypełnionego wniosku na zp@samorzad.pw.edu.pl (forma edytowalna - word)
 • Ustalenie czy wniosek jest wypełniony poprawnie oraz dogadanie szczegółów
 • Wydrukowanie poprawnego wniosku (realizowane w Biurze SSPW)
 • Podpisanie przez
  • W Biurze SSPW
  • Poza Biurem SSPW (wniosek zostanie tam przekazany)
   • Pełnomocnik Kwestor
   • Prorektora ds. Studenckich
   • Przekazane do Działu Zamówień Publicznych
   • Zastępcę Kanclerza ds. Podstawowych

Wzory wniosków

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy w zakresie dostaw i usług

Wniosek stosuje się przy kwotach powyżej 1000 zł netto w zakresie dostaw i usług, których kwota przewidziana na cały rok nie przekracza limitu 30 000 euro w skali całej Administracji Centralnej PW. Do wniosku konieczne jest dołączenie co najmniej trzech ofert firm. Oferty muszą zawierać niezbędne dane m. in. cenę, datę realizacji, wykonywaną usługę/dostawę, inne istotne szczegóły. Ofertami może być printscreen ze sklepu internetowego, korespondencja mailowa, oświadczenie o telefonicznych ustaleniach.


Wniosek_o_udzielenie_zamówienia_publicznego_bez_stosowania_przepisów_ustawy_w_zakresie_dostaw_i_usług


Przetarg Nieograniczony

Przetarg nieograniczony


Do wniosku o przetarg nieograniczony trzeba dołączyć opis przedmiotu zamówienia, należy wybrać jeden z poniższych w zależności czy są to usługi czy dostawy. Przetarg jest ogłoszony na stronach publicznych z zamówieniami w Polsce. Możliwa jest sytuacja, że firmy które się zgłoszą zaoferują wyższą cenę niż mamy w środków w dyspozycji lub może się nikt nie zgłosić. Możliwymi rozwiązaniami są zgoda na opłacenie wyższej ceny niż zakładaliśmy lub anulowanie przetargu. Po anulowaniu przetargu cała procedura jest wznawiana. Po trzecim nierozstrzygniętym przetargu można zastosować procedurę zamówienia publicznego z wolnej ręki.

Przetarg nieograniczony DOSTAWY - opis przedmiotu zamówienia


Przetarg nieograniczony USŁUGA opis przedmiotu zamówienia


Wniosek na zakup sprzętu elektronicznego w trybie awaryjnym

W przypadku awarii sprzętu komputerowego istnieje możliwość jego zakupu w trybie szybszym niż przetarg nieograniczony. Należy spełnić poniższe warunki

 • Uzyskać wycenę od serwisu komputerowego, że naprawa jest droższa od zakupu nowego sprzętu.
 • Uzyskać oświadczenie od kierownika Działu Telekomunikacji, Tadeusza Węgrzynowskie, że nie mogą wydać odpowiedniego sprzętu zastępczego
 • Złożyć wniosek o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy w zakresie dostaw z trzema ofertami