Zaliczka

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W razie potrzeby na projekt finansowany z FKW można otrzymać zaliczkę. Chęć poboru zaliczki należy zaznaczyć przy składaniu wniosku.

Zaliczkobiorcy

Odbiorcą zaliczki musi być wnioskodawca projektu, a jeżeli wymagana jest dodatkowa zaliczka to wtedy drugą bierze inny student. Na jeden projekt można wziąć maksymalnie 2 zaliczki - każda maksymalnie po 4 tys. zł. Wysokość pobranej zaliczki nie może być większa niż kwota przeznaczona na projekt z FKW.

Student nie może pobrać kolejnej zaliczki gdy zaliczka z wcześniejszego projektu nie została rozliczona.

Aby wprowadzić dane pierwszego zaliczkobiorcy naciskamy przycisk "wstaw moje dane", a drugiego klikając "dodaj odbiorców". Aby pole odbiorców zaliczki zapisało się wypełnione wybrane osoby muszą mieć konta w systemie i podany nr dowodu osobistego oraz pesel.

Zmiany wynikające z pobrania zaliczki

Odbiór zaliczki

Zaliczkę można odebrać gdy znacznik przy wniosku ma kolor żółty. W tym celu należy udać się do BSS (p. 210) w godzinach 10-14 od poniedziałku do piątku, a następnie do Sekcji Likwidacji. Po dopełnieniu wszystkich formalności zaliczka zostanie przekazana na konto zaliczkobiorców.

Podpisy na wniosku

Przy składaniu papierowej wersji wniosku na dokumencie muszą podpisać się obaj wnioskodawcy.

Termin rozliczenia

Przy projekcie, na który została pobrana zaliczka, termin rozliczenia wynosi 7 dni.

Dodatkowe dokumenty

Przy rozliczaniu zaliczki może być konieczne dołączenie do rozliczenia dodatkowych oświadczeń.

Zwrot zaliczki

UWAGA: zwrotu zaliczki dokonuje się dopiero po informacji od BSS! Informacja zostanie przekazana przez komentarz pod rozliczeniem na eW, zostanie tam podana dokładna kwota, którą należy zwrócić.

Zwrotu można dokonać wpłacając wyliczoną kwotę na rachunek bankowy Politechniki Warszawskiej o numerze 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664, gotówką w Banku Pekao SA przy ul. Noakowskiego lub przelewem z własnego rachunku. W tytule wpłaty należy wpisać: zwrot zaliczki studenckiej Imię i Nazwisko, wniosek nr [numer wniosku z eW].


Uzyskane potwierdzenie proszę PILNIE dostarczyć do Biura Spraw Studenckich PW pok. 210 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: fkw.bss@pw.edu.pl