Z5

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Załącznik nr 5 (Z5) - lista uczestników organizowanego projektu. Listę razem dostarcza się do biura SSPW razem z fakturami w celu rozliczenia projektu.

Dane osób na Z5

Dane potrzebne na Z5 to:

  • Imię i nazwisko;
  • Numer indeksu;
  • Podpis;

Numer telefonu nie jest wymagany od uczestników.

Na listę osób mogą się wpisać jedynie studenci studiów I lub II stopnia Politechniki Warszawskiej!

Jak wygenerować listę osób

Załącznik nr 5 generowany jest na po zaakceptowaniu wniosku na projekt. Żeby go utworzyć należy w pytaniu "Czy wymagana jest lista uczestników?" wybrać opcję "tak". Lista osób będzie wygenerowana na liczbę osób oznaczonych w pytaniu "Liczba studentów PW".


Z5eWwniosek.jpg

Następnie po zaakceptowaniu wniosku przez wszystkich dysponentów wchodzimy we wniosek i pobieramy plik .pdf z górnej tabelki. Plik nazywa się Z5.pdf. Pamiętaj o wydrukowaniu Z5 przed projektem, bo później trudno o zdobycie podpisów wszystkich uczestników


Z5eWdruk.jpg

Kiedy potrzebna Z5

Lista osób jest wymagana w przypadku gdy:

  • Projekt wymaga zakupu biletów - np. wyjście do teatru, przejazd pociągiem, opłata konferencyjna;
  • Projekt jest wyjazdem - np. organizacja szkolenia, wyjazd turystyczny - w takich sytuacjach płacimy za wyżywienie i miejsca w hotelu zależnie od liczby osób;
  • Konkursy z nagrodami kupowanymi na sztuki z FKW - np. statuetki, nagrody rzeczowe. W taki przypadku osoby, które otrzymały nagrody MUSZĄ być wpisane na liście osób!;
  • inne - każdy projekt, który wymaga płatności od liczby osób biorących w nim udział.

Jeśli nie jesteś pewien czy w danym projekcie będzie potrzebna lista uczestników to zapytaj dysponenta danej puli.


Kiedy zbierać podpisy

Zależnie od typu projektu. Przy większości najłatwiej jest zbierać podpisy na samym początku projektu np. przy zbiórce na wyjście, w autokarze przy wyjeździe.

Nie polecamy zbierania podpisów w ostatniej chwili, ponieważ może się okazać, że część uczestników musiała wyjść szybciej itp.


Za mało/za dużo osób na Z5

W przypadku gdy mamy:

  • za mało osób na Z5 - nie wolno prosić osób, które nie brały udziału w projekcie o wpisanie się na listę! Jeśli nie mamy podpisów to należy poprosić osoby, które brały udział w projekcie o wpisanie się na listę lub jeśli w projekcie brało udział mniej osób niż było to początkowo zakładane to wpisują się osoby, które brały udział w projekcie, a przy rozliczeniu pomniejszamy kwotę dofinansowania proporcjonalnie od liczby osób biorących udział w projekcie.
  • za dużo osób na Z5 - jeśli nie ma potrzeby to dodatkowe osoby nie muszą wpisywać się na listę (chyba, że otrzymują nagrody ufundowane z FKW. Jeśli otrzymamy zgodę na zwiększenie na większe dofinansowanie na projekt od dysponentów puli to dodatkowe osoby powinny się dopisać na Z5.

Rozliczenie

Z5 jest konieczne do rozliczenia projektów, które we wniosku miały oznaczone, że lista osób będzie potrzebna. Z5 jest dostarczane do biura SSPW razem z fakturami za projekt. Pamiętaj, że wnioskodawca musi podpisać się pod wszystkimi stronami Z5! (jest do tego wyznaczone miejsce w lewym dolnym rogu strony).


|nazwa = EWniosek |tytuł = Dofinansowania z FKW
Strony dotyczące składania i rozliczania wniosków w systemie EWniosek

|opis1 = Wniosek |spis1 = WnioskodawcaWniosek na projekt naukowyWniosek

|opis2 = Ważne |spis2 = ZaliczkaBSSLikwidaturaZ5Zamówienie publiczne

|opis3 = Rozliczenie |spis3 = Rozliczenie w eWRozliczenieOpisy i sprawdzenie fakturOświadczenia do rozliczenia

}}