Wydziałowe Konto Mailowe

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydziałowe konto mailowe to konto pocztowe tworzone dla każdego studenta Politechniki Warszawskiej, w zależności od wydziału różniące się aliasem (np. …@stud.gik.pw.edu.pl dla studentów Geodezji i Kartografii). Za tworzenie i prawidłowe funkcjonowanie odpowiedzialny jest Centralny Ośrodek Informatyki.

Wyłącznie za pomocą tej skrzynki pocztowej studenci PW mają możliwość uczestniczenia w programie MSDN Academic Alliance pozwalającym na nieodpłatne pobieranie studenckich wersji programów niezbędnych do nauki, a także wielu systemów operacyjnych firmy Microsoft. Adres wydziałowego konta mailowego jest jednocześnie niezbędny do korzystania z sieci PW WIFI dostępnej na terenie całego kampusu.