Wydział Transportu

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Transportu
Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
WRS
Aktualny przewodniczący Michał Pasik
Telefon kontatkowy (22) 234 54 52
Pokój WRS 308

Władze

 • Dziekan: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, prof. zw. PW
 • Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński
 • Prodziekan ds. Ogólnych: dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW
 • Prodziekan ds. Nauczania: dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW
 • Prodziekan ds. Studenckich:dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW

Kierunki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Transport prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu,
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • Sterowanie ruchem drogowym,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Sterowanie ruchem lotniczym,
 • Telematyka transportu.

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Audyt logistyczny,
 • Diagnostyka samochodowa,
 • Inteligentne systemy transportowe,
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Sterowanie ruchem drogowym,
 • Sterowanie ruchem lotniczym.

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Transport systems engineering and management

Studia doktoranckie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej są prowadzone w dyscyplinie naukowej TRANSPORT w następujących specjalnościach:

 • Logistyka i technologia transportu
 • Sterowanie ruchem w transporcie
 • Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych

Studia podyplomowe trwają zazwyczaj dwa semestry i prowadzone są w zakresie:

 • eksploatacji współczesnych środków transportu,
 • metod oraz środków informatyki,
 • organizacji i technologii transportu,
 • zarządzania flotami pojazdów,
 • ekonomiki.

Jednostki organizacyjne

 • Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów
 • Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki
 • Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego
 • Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych
 • Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu
 • Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie
 • Zakład Telekomunikacji w Transporcie

Linki zewnętrzne