Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Meil.png
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Dane kontaktowe
Telefon do dziekanatu 22 234 73 54
http://www.meil.pw.edu.pl/

Historia

Wydział MEiL jest najstarszą i największą instytucją edukacyjną w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki. Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstał Instytut Aerodynamiczny. Przed II Wojną Światową ów instytut stworzył doświadczalne i teoretyczne podstawy dla późniejszych osiągnięć polskiego przemysłu lotniczego. Polscy inżynierowie mieli wówczas do dyspozycji 10 tuneli aerodynamicznych, a badania prowadzone w Instytucie Aerodynamicznym tworzyły zaplecze projektów i słynnych konstrukcji polskich samolotów uznawanych za nieustępujące najlepszym konstrukcjom światowym. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa powstał jesienią 1960 roku z połączenia Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotniczego. Celem tej fuzji było stworzenie jednostki oferującej pełne wykształcenie na potrzeby jednej z ważniejszych wówczas gałęzi przemysłu – przemysłu lotniczego. Obecnie Wydział składa się z dwóch Instytutów: Instytutu Techniki Cieplnej (ITC) oraz Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS). ITLiMS założony w 1975 roku, przejął rolę dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Zakres jego działalności naukowej i badawczej obejmuje aerodynamikę, systemy lotnicze, mechanikę, projektowanie maszyn, budowę i eksploatację samolotów i śmigłowców, teorię maszyn i robotów, problemy wytrzymałości materiałów i inżynierię materiałowa, a także biomechanikę, zagadnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń i inne pokrewne dziedziny. Siedem katedr związanych z termodynamiką i energetyką oraz jeden zakład Polskiej Akademii Nauk utworzyło w 1961 roku Instytut Techniki Cieplnej. Do najważniejszych kierunków jego działalności naukowo-badawczej należą m.in. chłodnictwo i klimatyzacja, gospodarka energetyczna, inżynieria jądrowa, badania procesów spalania i wybuchów, wymiana ciepła, źródła i przetwarzanie energii, oraz fizyka plazmy.


Władze Wydziału

 • Dziekan - prof. dr hab. inż. Janusz Frączek
 • Prodziekan ds. Ogólnych – dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
 • Prodziekan ds. Dydaktycznych - dr hab. inż. Maciej Jaworski
 • Prodziekan ds. Studenckich – dr inż. Marta Poćwierz
 • Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką - dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW

Instytuty

 • Instytut Techniki Cieplnej
 • Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Studia w języku polskim

 • Kierunek: Automatyka i Robotyka

o Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka,

o Specjalność: Robotyka

 • Kierunek: Energetyka

o Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

o Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne

o Specjalność: Zrównoważona Energetyka

 • Kierunek: Lotnictwo i Kosmonautyka

o Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze

o Specjalność: Kosmonautyka

o Specjalność: Napędy Lotnicze

o Specjalność: Statki powietrzne

 • Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

o Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego

o Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice

Studia w języku angielskim

 • Kierunek: Aerospace Engineering

o Specjalność: Aerospace Engineering

 • Kierunek: Power Engineering

o Specjalność: Power Engineering

o Specjalność: Nuclear Power Engineering

 • Kierunek: Automatic Control & Robotics

o Specjalność: Robotics

Studia niestacjonarne

Wydział MEiL prowadzi także studia zaoczne inżynierskie i ma¬gisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w zakre¬sie następujących specjalności dyplomowania:

 • Komputerowe Metody Projektowania Inżynierskiego
 • Lotnictwo
 • Energetyka Cieplna
 • Robotyka