Wydział Fizyki

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział fizyki.png
Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Dane kontaktowe
Telefon do dziekanatu 22 234 76 60
http://www.fizyka.pw.edu.pl/
http://wrs.fizyka.pw.edu.pl

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej został utworzony w 1999r. z istniejącego Instytutu Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Znajduje się na terenie centralnym uczelni przy ul. Koszykowej 75.

Historia

Wydział Fizyki jest jednym z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej utworzonym w wyniku podziału Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i kontynuującym jego tradycje.

Nauczanie fizyki w obecnym Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej ma już ponad stuletnią tradycję. Pierwszym wykładowcą fizyki był profesor Wiktor Biernacki. Spośród wybitnych fizyków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju fizyki na Politechnice Warszawskiej należy wymienić w kolejności chronologicznej Profesorów: Józefa Wierusza-Kowalskiego, Stanisława Kalinowskiego, Mieczysława Wolfkego, Wacława Szymanowskiego, Szczepana Szczeniowskiego i Bohdana Karczewskiego.

Pierwszą Katedrę Fizyki Doświadczalnej utworzono w 1919 roku – po otrzymaniu przez Politechnikę Warszawską statusu uczelni akademickiej. W 1921 roku powstaje druga katedra Fizyki. Po zakończeniu wojny, liczba katedr Fizyki wzrasta do czterech (trzy katedry na terenie centralnym i jedna na terenie południowym).

Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej powstał 1 września 1965 roku. Jego zadaniem miało być usprawnienie i zintensyfikowanie działalności dydaktycznej i naukowej prowadzonej przez cztery katedry Fizyki rozrzucone po różnych wydziałach Uczelni.

W roku 1970 w wyniku kompleksowej reorganizacji Politechniki Warszawskiej polegającej na zastąpieniu struktury katedralnej strukturą instytutową, Instytut Fizyki stał się jednolitą międzywydziałową jednostką zatrudniającą około 180 osób ( w tym 2 profesorów, 10 docentów oraz około 100 pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych).

Rozwój fizyki na Politechnice Warszawskiej kształtował się we współpracy i konstruktywnej rywalizacji z innymi ośrodkami fizyki w Warszawie takimi jak Uniwersytet Warszawski i Instytut Fizyki PAN.

Władze Uczelni zawsze doceniały fundamentalny charakter wiedzy fizycznej w kształceniu inżyniera. Znalazło to swoje odbicie w powołaniu do życia w 1975 r Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, w skład którego weszły dwa instytuty ogólnouczelniane – Instytut Fizyki i Instytut Matematyki.

1 września 1999 roku Instytut Fizyki przekształcony został w Wydział Fizyki, powołany do samodzielnego organizowania i prowadzenia ogólnouczelnianej działalności dydaktycznej i naukowej.

Władze Wydziału

 • Dziekan – prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz
 • Prodziekan ds. Ogólnych – dr inż. Przemysław Duda
 • Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Wojciech Wróbel
 • Prodziekan ds. Nauczania – dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska
 • Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. inż. Jerzy Antonowicz

Zakłady naukowe

 • Fizyki Układów Złożonych
 • Optyki i Fotoniki
 • Półprzewodników
 • Joniki Ciała Stałego
 • Badań Strukturalnych
 • Fizyki Jądrowej
 • Samodzielna pracownia: Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych

Kierunki studiów I stopnia - inżynierskich

 • Fizyka Techniczna
 • Fotonika

Kierunki studiów II stopnia - magisterskich

 • Fizyka Techniczna
 • Photonics

Organizacje Studenckie