Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii istnieje od 1983 roku na mocy Zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przekształcającego Filię Politechniki Warszawskiej w Wydział Budownictwa i Maszyn Rolniczych. Obecna nazwa obowiązuje od 1 października 1997 roku.

Wydział ma strukturę instytutową. W jego skład wchodzą:

  • Instytut Budownictwa,
  • Instytut Chemii,
  • Instytut Inżynierii Mechanicznej.

Ponadto w skład Wydziału wchodzą inne mniejsze jednostki zapewniające dydaktyczną obsługę przedmiotów ogólnych:

  • Zespół Lektorów,
  • Zespół Matematyki i Fizyki,
  • Zespół Wychowania Fizycznego i Sportu.

Od listopada 2004 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału działa Centrum Doskonałości CERED - Redukcja wpływu przemysłu przetwórczego na środowisko naturalne. Jest to jedno z 80 centrów doskonałości, które w postępowaniu konkursowym w 2004 r. uzyskały akceptację Komitetu Badań Naukowych. Organem kolegialnym Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii jest Rada Wydziału grupująca wszystkich profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale oraz wybranych przedstawicieli innych grup pracowników i studentów. Radzie Wydziału przewodniczy Dziekan. Strategia działania i rozwoju Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii: http://www.pw.plock.pl/Wydzial-BMiP/Wewnetrzne-akty-prawne/Przepisy-ogolne/Strategia-dzialania-i-rozwoju