Wybory Miss i Mister Wydziałowe Wybory

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydziałowe wybory Miss i Mistera - coroczny konkurs przeprowadzany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów mający na celu wyłonienie Miss i Mistera danego wydziału, będący również eliminacjami do Wyborów Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej. Wybory są regulowane przez regulamin ogólny (podpisany przez Rektora i Koordynatora Dnia Politechniki) oraz regulaminy wydziałowe.

Czas i miejsce

Wydziałowe wybory odbywają się w pierwszej i drugiej połowie października (koniecznie przed ostateczną datą wyznaczoną w Regulaminie). Najczęściej wybory odbywają się podczas otrzęsin wydziałowych lub podczas oddzielnej gali (w klubie lub w gmachu wydziału).

Kandydatury

Kandydatem na Miss/Mistera wydziału może zostać każdy student danego wydziału stanu wolnego. Zgłoszenie swojej kandydatury można dokonać poprzez:

  • zgłoszenie osobiste (wypełnienie formularza przygotowanego przez SSPW)
  • zgłoszenie pisemne poprzez grupę co najmniej 10 studentów PW, wraz z pisemną zgodą kandydata na udział w wyborach

Ponadto zgłoszenie musi zawierać pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku w ramach wyborów oraz akceptację regulaminu wyborów. WRS mogą zażyczyć sobie złożenia oprócz dokumentów również zdjęć kandydata/ki.
Termin zgłoszenia kandydatur określa WRS wydziału (zazwyczaj dwa tygodnie).

Formuła

Wydziałowe wybory na Miss i Mistera ograniczają się zazwyczaj do konkursu mającego miejsce na gali. Mogą jednak by poprzedzone kwalifikacjami (np. głosowanie internetowe).
Podczas konkursu właściwego (czyli wyborów np. na otrzęsinach) kandydaci są zobowiązani do przynajmniej dwóch wystąpień, przy czym podczas jednego z nich muszą zaprezentować swój dowolnie wybrany talent lub zainteresowania. Formuła konkursu może zostać jednak rozszerzona o dodatkowe konkurencje takie jak: odpowiedź na pytania komisji/publiczności, konkurencje testujące inteligencje czy konkurs tańca (formuła wyborów jest określana przez WRS).
Wyboru Miss i Mistera dokonuje komisja wyborcza. Podczas wyborów powinni zostać wyłonieni również Wicemiss i Wicemister (zastępujący Miss i Mistera w wyborach głównych, w przypadku ich niemożności pojawienia się). Często również publiczność wybiera Miss i Mistera Publiczności.
Nagrodami dla zwycięzców są zazwyczaj (oprócz tytułu i miejsca w finale ogólno-politechnicznym Wyborów) bony podarunkowe do galerii handlowych, karnety na różne atrakcje (np. gokarty), gadżety wydziałowe lub drobne upominki (no, ale przecież nie dla nagród to robimy).
Do obowiązków WRS należy również przeprowadzenie odpowiednio wcześniej akcji promocyjnej wyborów oraz ogłoszenie zasad i terminów eliminacji.

Komisja

Regulamin Wyborów Miss i Mister PW stanowi, że w skład komisji muszą wchodzić:

  • Prodziekan ds. Studenckich/Zastępca Dyrektora Kolegium lub osoba przez nią wyznaczona - przewodniczący Komisji
  • Trzech studentów wydelegowanych przez WRS (w tym przynajmniej jedna osoba, która zdobyła tytuł Miss/Mistera w latach ubiegłych)
  • Przedstawiciel Mediów PW lub przedstawiciel Klubu Fotograficznego FOCUS

Kalendarium

·2011·