Wstęp

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisja Zagraniczna Politechniki Warszawskiej jest organem Samorządu Studentów odpowiedzialnym za wszelkie kwestie związane z międzynarodowością.

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się wokół spraw takich, jak:

- opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania Komisji – chodzi głównie o działalność w Komisji Senackiej ds. Współpracy Międzynarodowej – ale jest tego niewiele

- informowanie studentów o dostępnych wymianach zagranicznych przy współpracy z pracownikami PW – poprzez stronę internetową sspw, facebooka, listy meilingowe, plakaty itp.

- wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez zbieranie i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach i edukacyjnych programach międzynarodowych,

- reprezentowanie przed władzami uczelni interesów studentów z zagranicy studiujących w Politechnice Warszawskiej – razem z ISO

- pomoc Komisji Kwaterunkowej podczas kwaterowania studentów cudzoziemców

- organizacja imprez / projektów / programów dla studentów cudzoziemców oraz stałych studentów PW

- organizowanie obustronnych wymian kulturowych – organizowanie czasu dla przyjeżdżających oraz rekrutacja osób wyjeżdżających

- także przydzielanie stypendiów z WFSu na wyjazdy na Erasmusa oraz ATHENS we współpracy z odpowiednim organem z CWMu <accesscontrol>KZ:::</accesscontrol>