Umowa z BME

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W dniach 18-21 maja podczas Juwenaliów PW w Warszawie gościliśmy Zarząd Samorządu Studentów z Budapest University of Technology and Economics. Spotkanie z tym Samorządem miało na celu zawiązanie kontaktu oraz współpracy między naszymi Samorządami. Efektem spotkania i rozmów jest podpisanie „Agreement of Cooperation”, w której obie strony zobowiązały się do organizacji wymian kulturowych skierowanych do Studentów uczelni oraz organizacji oficjalnych delegacji dla członków Samorządów w celu podtrzymywania i rozwijania kontaktu oraz współpracy. Pojawiły się także plany dotyczące wykorzystywania w przyszłości projektów europejskich w celu pozyskania funduszy na wspólne projekty oraz rozwoju organizowanych przez nas wymian.

Na podstawie tej umowy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wymian z KPI w Kijowie, dwa razy do roku strony zobowiązują się do zorganizowania wymiany studenckiej między Uczelniami. Uczestnicy wymiany i członkowie Komisji Zagranicznej ze strony goszczącej przygotowują specjalny program, spędzają z naszymi gośćmi czas pokazując im polskie obyczaje, jednocześnie poznając węgierską kulturę. Przyjaźnie zawierane w trakcie tej wymiany zostają na długo, gdyż studenci dzięki stałej współpracy naszych uczelni mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach organizowanych przez partnerskie politechniki. Tak samo jesteśmy goszczeni za granicą.

Uczestnicy wyjazdu pokrywają koszty podróży oraz wyżywienia (zakwaterowanie jest zapewnione przez stronę przyjmującą wymianę) – dodatkowo należy uwzględnić dofinansowanie Komisji zazwyczaj pokrywające transport.

Pierwsza wymiana miała miejsce w dniach 21 – 28 października (nastąpiła wymiana grup w tym samym tygodniu). Osobą odpowiedzialną za grupę wyjeżdżającą była Agnieszka Pyrek, a grupę przyjeżdżającą – Paweł Wróbel.

Jeśli chcesz wziąć udział w organizowanej przez nas wymianie – skontaktuj się z nami – kz@samorzad.pw.edu.pl Pamiętaj, że osoby pomagające i biorące udział w wymianie w Polsce, mają pierwszeństwo w rankingu przy wyjeździe zagranicę. <accesscontrol>KZ:::</accesscontrol>