Uczelniany Komisarz Wyborczy

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uczelniany Komisarz Wyborczy (UKW) - jest najwyższym organem wyborczym Samorządu Studentów PW. Do jego podstawowego obowiązku należy przeprowadzenie corocznych Wyborów Samorządowych do organów SSPW (Wydziałowe Rady Samorządu oraz Rady Mieszkańców) oraz przeprowadzenie wyborów na elektorów studenckich. Odpowiada za promocję Wyborów (plakaty, krówki i inne materiały), powołuje Wydziałowe Komisje Wyborcze (WKW) oraz Komisje Wyborcze Domu Studenckiego (KWDS), zwołuje również pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego. Do obowiązków UKW należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Zasady przeprowadzenia Wyborów są określone w „Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej” a szczegóły dotyczące terminów umieszczone są w Terminarzu Wyborczym. Projekty przygotowane są zazwyczaj przez UKW kończącego swoją kadencję i uchwalane są przez Parlament do 20 kwietnia każdego roku (podczas tego samego posiedzenia Parlament wybiera także nowego UKW).

Poza wyborami UKW:

  • nadzoruje także skład osobowy WRSów, RMów, Sądu Koleżeńskiego oraz Parlamentu w czasie ich kadencji;
  • wypisuje zaświadczenia o działalności w Samorządzie (opiniuje także referencje wystawiane dla członków SSPW, którzy o to poproszą).

Kadencja UKW trwa rok i może nim zostać Student, który nie jest członkiem RMu, WRSu, Parlamentu, Kolegium, pełnomocnika Organu Samorządu oraz przewodniczącego jednostki zgłaszającej Listę Ogólnouczelnianą. UKW nie mogą być też studenci ukarani prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do spraw studentów karami, o których mowa w §23. ust. 3 lit. c), d) i e) Regulaminu Studiów w PW.