System ekranów informacyjnych

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SER (System Ekranów infoRmacyjnych) został uruchomiony jako projekt KN UPS dla SSPW. W jego skład wchodzą trzy telewizory 42" oraz cztery mikrokomputery RaspberryPi 2. System umieszczony jest w Gmachu Głównym, przed Biurem SSPW.

Obecnie system obsługuje statyczne pliki graficzne, a każdy z telewizorów wyświetla materiały niezależnie. Obecnie stosowane rozwiązanie nie umożliwia połączenia ekranów w celu wyświetlania jednego materiału.

Opiekę nad treściami wyświetlanymi w ramach systemu pełni Przewodniczący KIP. W celu umieszczenia plików graficznych na telewizorach, należy przesłać je na maila kip@samorzad.pw.edu.pl.

Rodzaj wyświetlanych materiałów

Przyjmowane są pliki PNG, JPG o maksymalnej rozdzielczości 1920px wysokości i 1080px szerokości oraz o maksymalnym rozmiarze 1MB. Pliki o mniejszych wymiarach nie będą rozciągane. Pliki o większych wymiarach będą skalowane z zachowaniem proporcji.

Edycja materiałów

02 - SER wybór ekranu.jpg

Edycja materiałów odbywa się poprzez skopiowanie do współdzielonego zasobu (\\raspi\posters) do odpowiednich katalogów materiałów, które mają zostać wyświetlone na telewizorach. Dostęp do udziału sieciowego jest zabezpieczony hasłem.

Szczegóły techniczne

Do każdego z trzech telewizorów podpięty jest jeden mikrokomputer RaspberryPi, oprócz tego czwarty mikrokomputer pełni rolę dystrybutora treści. Na każdym RaspberryPi podpiętym do telewizora uruchomiony jest autorski program do wyświetlania statycznych plików graficznych z konfiguracją przechowywaną w zewnętrznych plikach. Po wgraniu materiałów i konfiguracji, taki zestaw (telewizor z mikrokomputerem) działa autonomicznie. Mikrokomputer dystrybuujący treści udostępnia katalog Samby (udział Windowsowy) do którego kopiowane są materiały informacyjne. Z tego katalogu materiały wysyłane są na pozostałe mikrokomputery automatycznie, przez okresowo uruchamiany skrypt synchronizujący dane.

Osoby zainteresowane rozbudową systemu proszone są o kontakt z Kołem Naukowym "UPS".