Rozliczenie w eW

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

0. Wymagania dotyczące rozliczenia

 

1. Sprawdzenie poprawności faktur

 

2. Utworzenie rozliczenia na eW

3. Opisanie faktur

 

4. Wypisanie dodatkowych oświadczeń

 

5. Zwrot zaliczki

 

Tworzenie rozliczenia

Aby utworzyć rozliczenie musisz:

 1. Wejść na stronę: https://ew.sspw.pl/ew/
 2. zalogować się swoim samorządowym kontem
 3. Po lewej stronie wybrać zakładkę jednostki, z której został złożony wniosek "Nazwa Jednostki"-> #Członek -> Twoje projekty-> Nacisnąć literkę "R" obok nazwy projektu
Rozliczenie.PNG

Tak jak przy składaniu wniosku przy rozliczeniu ważnej jest aby tworzyć rozliczenie z panelu Członka jednostki.

Organizator

Te pola wypełnią się automatycznie, ponieważ organizator z założenia jest ten sam przy rozliczeniu co przy wniosku.

Projekt

W tym miejscu dane również zaciągną się automatycznie z wniosku, ale możesz edytować datę i liczbę uczestników.

Kosztorys wstępny

Wyświetli się twój kosztorys wstępny czyli planowane wydatki na podstawie złożonego wniosku.

Wydatki

To najważniejsza część rozliczenia. Tu należy po kolei wprowadzić wszystkie wydatki z projektu.


Wydatek

Każdy wydatek w rozliczeniu musi być opisany nie tylko nazwą, ale również potrzebnymi do rozliczenia danymi. Dla każdego wydatku wpisujemy:

 • nazwę wydatku - dokładnie to samo co zostało wpisane jako wydatek na fakturze. Na odwrocie faktury napisać, że jest to wydatek dotyczący "nazwa wydatku z wniosku"
 • typ wydatku
 • NIP - NIP firmy, która wystawiła fakturę lub inny dokument księgowy. Jeśli firma nie ma NIPu (firma zagraniczna) można zostawić to pole puste. NIP PW jest nam znany i nie wpisujemy go!
 • data wydatku - to data sprzedaży lub jeżeli nie ma daty sprzedaży to datę wystawienia faktury
 • numer - zazwyczaj na górze dokumentu np.: "FV/23245" - należy dokładnie sprawdzić, czy numer faktury został wprowadzony w całości poprawnie, ze wszystkimi znakami! (litery i znaki specjalne również zaliczają się do numeru faktury)
 • (okienko) Dołączam oryginał - Należy zaznaczyć jeżeli wydatek jest pokrywany ze środków FKW (komisje i budżety WRS) - oznaczenie będzie równoznaczne z tym, że razem z rozliczeniem przekażemy do BSS "oryginale" faktury (nie należy wgrywać faktur w załącznikach)
 • Kwota - zawsze przepisujemy kwotę brutto - czyli z podatkiem

Typ wydatku

Ta część przysparza dużo problemów nawet doświadczonym samorządowcom. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiednią typ dla każdego z wydatków:

Typ Definicja
Faktura VAT gotówkowa jeśli jest już opłacona gotówką lub kartą płatniczą
Nota wewnętrzna jeśli zapłacił np. Twój wydział/Schronisko Politechniki Warszawskiej Koliba/Akademik/PW w Płocku i wystawił notę wewnętrzną na SSPW
Faktura przelewowa Taka, za którą PW musi jeszcze zapłacić przelewem
Gotówka PW dotyczy tylko pracowników PW
Faktura do pro formy jeśli faktura jest już opłacona przez PW na podstawie wcześniejszej faktury pro forma
Bilet wszystkie bilety (do teatru, kolejowe, autobusowe, do parku narodowego, itd.) przyszyte jedną krawędzią do karki A4 z opisem na odwrocie kartki
Ryczałt -
Rachunek faktura bez VATu
Nota księgowa -
Polisa ubezpieczenie od politechniki albo ze składki studenckiej
Rachunek - przelew -
F VAT - opłacona PW faktura, która została już opłacona przez PW
F VAT - opłacona faktura opłacona przelewem przez uczestników projektu

UWAGA: Jeśli otrzymałeś pro formę i opłaciłeś ją z zaliczki to w typie wydatków wybieramy: "F VAT - opłacona"

Źródła finansowania

Dane zaciągną się automatycznie i suma wynosi dokładnie tyle ile było wnioskowane przed projektem, ale my musimy je poprawić ręcznie tak, aby sumy faktycznych wydatków zgadzały się z faktycznie wykorzystanymi źródłami dofinansowania.

Kwota1.PNG

W przypadku jak na obrazku powyżej nie będzie możliwe złożenie rozliczenia, ponieważ suma wydatków ze wszystkich faktur nie jest równa sumie dofinansowania ze wszystkich źródeł. Na obrazku poniżej zaznaczono pole, w którym należy zmienić kwotę.

Kwota2.PNG

Przekroczony budżet projektu

często zdarza się, że planowany budżet projektu jest przekroczony o niewielką kwotę, w takim wypadku wpisujemy wszystkie faktury do eW i mamy 2 rozwiązania:

 • pytamy dysponenta merytorycznego puli, z której otrzymaliśmy dofinansowanie czy możemy otrzymać na projekt kwotę wyższą niż planowana, jeśli dysponent wyrazi zgodę to wpisujemy zwiększoną kwotę w tabelce ze źródłami dofinansowań
Zwiekszone dofinansowanie.PNG
 • jeśli nie ma możliwości zwiększenia dofinansowań z odpowiedniej puli to w tabeli ze źródłami dofinansowania w części "Środki inne" wybieramy opcję "Składka studencka" i wpisujemy wyłącznie nadwyżkę z wydatków, oznacza to, że tę kwotę założyliśmy z własnej kieszeni
Skladka studencka.PNG

Sprawozdanie merytoryczne

Tu należy wpisać opis stanu realizacji projektu.

Złożenie rozliczenia

Po skończeniu rozliczenia należy wcisnąć przycisk "Zapisz i złóż do akceptacji.