Rada Wydziału

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada wydziału - najwyższy organ kolegialny (hiperłącze zewnętrzne) wydziału. Ustala ona ogólne kierunki działalności wydziału, nadzoruje jego działalność, podejmuje uchwały oraz wyraża opinie społeczności akademickiej wydziału.

W skład Rady Wydziału wchodzą Władze Wydziału, profesorowie oraz doktorzy habilitowani, przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, doktorantów i wreszcie studenci stanowiący nie mniej niż 19% członków Rady.To naprawdę dużo!


Dlatego właśnie delegaci do Rady Wydziału mają realny wpływ na ważne decyzje podejmowane na danym Wydziale takie jak:

  • tworzenie i znoszenie kierunków studiów,
  • uchwalanie programów nauczania i planów studiów inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych,
  • decyzje o zatrudnieniu pracowników,
  • uchwalanie zasad przyjmowania na studia.


Żeby sprawniej działać Rada Wydziału może powoływać komisje oraz określać ich zadania oraz skład. Często należymy do nich również my, reprezentanci studentów.