Obsługa systemu wyborczego

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

System wyborczy SSPW (https://wybory.sspw.pl) służy do zebrania zgłoszeń od kandydatów do Komisji wyborczych (KWDS, WKW) oraz do WRSów, RMów i raz na cztery lata do elektorów dziekańskich (ED).

UKW

Przed uruchomieniem wyborów należy utworzyć odpowiednią kadencję.

Na początku października przed wyborami należy dodać nowe Wybory, uzupełniając daty wyborów, jak poniżej.


Daty dotyczące wyborów:

 • Termin główny - okres, w którym przeprowadzane są wszystkie czynności związane z wyborami, od momentu otwarcia zgłoszeń, do wprowadzenia wyników wyborów. Nie dotyczy Wyborów Uzupełniających, gdyż dla Wyborów Uzupełniających należy utworzyć nowe wybory,
 • Termin zgłoszeń do WKW/KWDS - okres, kiedy można zgłaszać elektronicznie kandydatury do KW. Nie obejmuje ostatnich dni akceptacji kandydatur przez członków WRS/RM/KW ani UKW,
 • Termin zgłoszeń do WRS/RM/ED - okres, kiedy można zgłaszać elektronicznie kandydatury do WRS/RM/ED. Nie obejmuje ostatnich dni akceptacji kandydatur przez członków WRS/RM/KW ani UKW,
 • Termin zgłoszeń LO - okres, kiedy można zgłaszać elektronicznie kandydatury do LO. Nie obejmuje okresu akceptacji kandydatur przez UKW.

Terminy zgłoszeń nie biorą pod uwagę terminu donoszenia kandydatur do UKW.


Odrzucenie zgłoszenia przez UKW (status UKW_REJECTED) powoduje przywrócenie możliwości kandydowania.

Po otrzymaniu od WRSów ordynacji wyborczych należy uzupełnić liczbę członków i dat wyborów na Wydziałach, poprzez Wybory -> odpowiednia pozycja -> na dole strony znajduje się lista Wydziałów i DSów, z liczbą miejsc WKW/WRS/RM i datami wyborów.

Przewodniczący KW

Każda KW (KWDS/WKW) ma obowiązek na koniec wyborów uzupełnić w systemie protokoły z wyborów, wpisując godziny, kiedy można było głosować każdego dnia oraz podsumowanie liczby kart i głosów, jak poniżej.


Opis "liczb" w protokole:

 • Liczba osób uprawnionych do głosowania (A) - liczba studentów na danym wydziale/w danym DS
 • Liczba studentów, którym wydano karty do głosowania (B) - liczba studentów, którzy otrzymali opieczętowaną przez KW kartę do głosowania
 • Liczba wszystkich kart do głosowania (C) - liczba kart otrzymanych przez KW od UKW
 • Liczba niewaznych kart do głosowania (D) - liczba kart w Urnie, które nie posiadają pieczęci
 • Liczba waznych kart do głosowania (E) - liczba kart w Urnie, które są opieczętowane
 • Liczba ważnych głosów (F) - liczba kart, które zawierają prawidłową liczbę zakreślonych pozycji
 • Liczba nieważnych głosów (G) - liczba kart, które zawierają nieprawidłową liczbę zakreślonych pozycji

Z tego wynika, że:

 • A >= B
 • B >= D
 • B >= E
 • C = D + E
 • E = F + G

Protokoły należy wydrukować w dwóch kopiach. Pierwsza kopia powinna zostać powieszona do wglądu studentów, druga kopia jest oddawana wraz z urną do UKW.