MainFrame rola delegat komisja

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lista Aktualnych Członków Jednostki Delegującej
Potwierdzenie Delegatury

Rolę Delegata do Komisji Programowej w systemie MainFrame przyznaje Przewodniczący jednostki delegującej.

Tutorial

  • Uprawnienia delegowania posiada Przewodniczący jednostki ( w przypadku Listy Ogólnouczelnianej jest to osoba zgłaszająca listę).
  • Logujemy się do systemu Centralnego Zarządzania Kontami SSPW na stronie MainFrame.sspw.pl (login i hasło jak do ew)
  • Klikamy w pole ZMIANA UPRAWNIEŃ. PRZYZNAWANIE ROLI W SYSTEMIE znajdujące się w prawym górnym rogu.
  • W menu po lewej stronie wybieramy ZMIEŃ DELEGATÓW [zostanie wyświetlona lista osób znajdujących się w jednostce z zaznaczeniem obecnych delegatów do poszczególnych Komisji Programowych. W przypadku, gdy dany użytkownik jest Przewodniczącym kilku jednostek, którym przysługuje prawo delegowania członków do Komisji Programowych wyświetlone zostaną wszystkie takie jednostki wraz z ich aktualnym składem (Rysunek 1)].
  • Klikając w odpowiednią komórkę tabeli zawierającej listę członków Jednostki Delegującej wybieramy osobę, którą nasza jednostka deleguje do danej Komisji Programowej (po "najechaniu" kursorem wybrane pole podświetla się na zielono).
  • Wgrywamy plik z odpowiednią uchwałą za pośrednictwem przycisku WYBIERZ PLIK
  • Klikamy na przycisk USTAW NOWEGO DELEGATA (Rysunek 2) [Pojawi się informacja o usunięciu roli poprzednika (o ile był) oraz o ustawieniu nowej roli].
  • Delegowanie osoby spowoduje automatyczne zapisanie tej osoby na listę mailingową komisji.

Linki

MainFrame SSPW - Przyznawanie Roli Delegata Do Komisji Programowej