MainFrame - Rola: Przewodniczący WRS RM

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rolę przewodniczącego WRS i RM, a zarazem członka Parlamentu i dysponenta jednostki ustawia UKW.

Zmiana uprawnień i przyznawanie roli.png

Aby tego dokonać UKW lub jego zastępcy muszą zalogować się do systemu centralnego zarządzania kontami SSPW - MainFrame SSPW i przejść do części "Zmiana uprawnień i przyznawanie roli w systemie" znajdującej się w prawym górnym rogu panelu powitalnego.

Ustaw Szefów WRS i RM.pngNastępnie z menu znajdującego się po lewej stronie trzeba wybrać "Ustaw Szefów WRS i RM".


Ustaw Szefów WRS i RM lista.png


Wyświetli się lista jednostek w ramach których UKW może ustawić role przewodniczącego jednostki. Należy wybrać pożądaną jednostkę.


Ustaw Szefów WRS i RM jednostka.png


Wyświetli się lista osób znajdujących się w jednostce z zaznaczeniem kto jest Przewodniczącym oraz kto jest delegatem do Parlamentu (dotyczy tylko WRS). Poniżej są dwa pola w przypadku WRS i jedno w przypadku RM.


Należy wybrać osobę z listy rozwijanej, następnie wcisnąć przycisk "Przeglądaj..." i wybrać plik zawierający skan uchwały o wyborze osoby oraz wybrać datę od której ma byc pełniona funkcja.

Datę wybiera się następująco:

  • Jeżeli wyboru dokonano przed rozpoczęciem kadencji należy wybrać datę pierwszego posiedzenia Parlamentu.
  • W przypadku dostarczenia uchwały tego samego dnia co została podjęta nie trzeba zmieniać daty (jest ustawiona na bieżący dzień).
  • W pozostałych przypadkach wpisuję się datę podjęcia uchwały.

Wpisywać datę można za pomocą listy rozwijanej lub otwierając kalendarzyk przez naciśnięcie ikonki z liczbą 31.

Po tych czynnościach wciskamy przycisk "Ustaw nowego..". Pojawi się informacja o usunięciu roli poprzednika (o ile był) oraz o ustawieniu nowej roli. Taka sama informacja zostanie wysłana drogą mailową do zainteresowanych.

Linki

Link do strony