Kwestor

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kwestor - zastępca Kanclerza, pełni funkcję głównego księgowego Politechniki Warszawskiej. Kwestor kieruje jednostkami administracji centralnej, zwanymi Kwesturą, wykonującymi zadania finansowo-księgowe.

Uprawnienia

Kwestor uprawniony jest m.in. do:

  • określania zasad wykonywania czynności w sferze gospodarki finansowej, księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,
  • żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień, a także udostępniania odpowiednich dokumentów i wyliczeń,
  • występowania do Rektora lub Kanclerza z wnioskami o przeprowadzenia kontroli określonych obszarów działalności Uczelni.


Linki zewnętrzne

Strona www: Kwestura