Konwersatorium

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konwersatorium Politechniki Warszawskiej organizowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych jest forum prezentacji, dyskusji i popularyzacji współczesnych osiągnięć nauki i techniki. Celem spotkań jest realizowanie i rozpowszechnianie idei animujących rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych i innowacji. Konwersatorium stanowi uzupełnienie Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych, a także inspirację i pomoc w wyborze kierunku badań.

Na ofertę Konserwatorium składają się : odczyty, seminaria i seminaria specjalistyczne. Służą one refleksyjnemu poszerzaniu wiedzy i uzupełniają spektrum poznawcze środowiska naukowego. Konwersatorium w swojej formule organizacyjnej dopuszcza także prowadzenie krótkich kursów zakończonych dyplomem.

Merytoryczną opiekę nad Konwersatorium sprawuje Rada, której członkowie reprezentują różne dyscypliny naukowe i realizują nowatorskie projekty badawcze. Zamiarem środowiska jest utworzenie realnego systemu współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, a tym samym stworzenie oferty dydaktycznej i badawczej, odpowiadającej potrzebom współczesnych form kształcenia i stymulacji badań.

:Linki zewnętrzne