Komisja Socjalna

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów.

Zgodnie z §2 Uchwały Kompetencyjnej z dnia 4 grudnia 2010: W zakres działania Komisji Socjalnej wchodzą wszystkie sprawy dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej oraz podziału FPMSiD (Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów), a w szczególności:

 • Opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania Komisji.
 • Ustalanie ogólnouczelnianych zasad przyznawania pomocy materialnej.
 • Ustalanie kryteriów przyznawania i wysokości świadczeń pomocy materialnej.
 • Podział dotacji na FPMSiD na wypłatę świadczeń, remonty domów studenckich i rezerwę.
 • Sprawdzanie wydatkowania FPMSiD w zakresie przydzielania stypendiów.
 • Wybór przedstawicieli studentów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 • Sprawy dotyczące opieki zdrowotnej dla studentów

Do obowiązków Przewodniczącego KS należy

 • Reprezentowanie środowiska studenckiego Uczelni w zakresie działania Komisji.
 • Bieżąca kontrola wydatkowania FPMSiD i przydzielania świadczeń pomocy materialnej.
 • Prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działania Komisji, a w szczególności organizacja szkoleń Komisji Stypendialnych w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej i kredytów studenckich.
 • Wnioskowanie do właściwego dziekana o powołanie Komisji Stypendialnej na wniosek odpowiedniej WRS
 • Uczestniczenie w procesie wyboru oferty ubezpieczeniowej dla studentów.
 • Opiniowanie uchwał dotyczących wydatkowania środków na remonty domów studenckich. Każda uchwała KDS, która dotyczy wydatkowania środków na remonty w domach studenckich, wymaga opinii Przewodniczącego KS. Przewodniczący KS ma 2 dni robocze na przedstawienie opinii Przewodniczącemu Samorządu.

Skład

W skład Komisji Socjalnej wchodzą:

 • Przewodniczący/a Komisji Socjalnej – Kinga Kalisz
 • Przewodniczący/a Komisji Domów Studenckich – Łukasz Gala
 • Delegaci z każdej WRSu
 • Sympatycy Komisji 😊

Przykładowe projekty:

 • Krwiobus (znany wcześniej Krwiecień)
 • DKMS
 • Szlachetna Paczka na PW
 • Zbiórka używanych ubrań na sprzęt rehabilitacyjny
 • Charytatywna zbiórka korków
 • Zbiórka na schroniska
 • Loteria Charytatywna na Centralnym Balu Połownikowym
 • Poradnik Stypendialny

Pomocne artykuły

Stypendia

Stypendium socjalne

Zapomoga