Kalendarz Akademicki

Z wikiSSPW
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wykrzyknik.png
Artykuł wymaga dopracowania. Jeżeli możesz, rozbuduj go !
'Kalendarz Akademicki, KA - Od 2001 roku Samorząd Studentów wydaje jedyny w swoim rodzaju, studencki kalendarz, który rozdawany jest wszystkim żakom za darmo! Każda edycja jest na swój sposób wyjątkowa i inna, dlatego wygląd, rozmiar i zawartość KA wzbudza co roku wielką ciekawość studentów.

Kalendarz Akademicki jest przede wszystkim przydatny. W natłoku różnych terminów, projektów, dodatkowych zajęć i spotkań pomaga nam w organizacji czasu. W odpowiednie dni wpisany jest harmonogram roku akademickiego, dzięki czemu najważniejsze terminy w życiu Uczelni na pewno nikomu nie umkną. Żeby nie zapomnieć o ważnych wydarzeniach jak urodziny czy imieniny najbliższych osób, wpisz je już na samym początku korzystania z Kalendarza!

Kalendarz Akademicki jest też elementem wyróżniającym nas spośród innych. Jego oryginalny wygląd sprawi, że gdziekolwiek go nie wyciągniecie wzbudzi zainteresowanie. Ale przede wszystkim, KA jest czymś, co utożsamia nas z Uczelnią, na której studiujemy :]

Spis treści

Co w środku?

KA posiada wiele praktycznych w życiu akademickim stron jak plan zajęć w semestrze zimowym i letnim, planer sesji, spisy przydatne studentom np. ważne telefony, przychodnie studenckie, dziekanaty i miejsca z tanim jedzeniem. Dodatkowo oddzielne planery na każdy miesiąc, graficzny plan kampusu PW oraz miejsce na notatki.

Dzięki Kalendarzowi nie będziesz się nudzić na wykładach, ponieważ na każdej stronie umieszczone jest uwielbiane przez nas sudoku! A po zajęciach wykorzystasz na pewno to, co znajduje się na ostatnich stronach KA, czyli różnego rodzaju kupony zniżkowe. Na piwo, kręgle, gokarty, kanapki, książki, strzyżenie włosów i wiele innych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Jak dostać KA?

Żeby stać się szczęśliwym posiadaczem nowego, odpicowanego Kalendarza wystarczy wejść na stronę http://ka.sspw.pl, zalogować się, zarezerwować kalendarz i udać się do swojej Wydziałowej Rady Samorządu po odbiór.

Logowanie odbywa się poprzez konto z Aplikacji Centralnych.

Rezerwacji może dokonać tylko osoba, która posiada potwierdzony (w Centralnum Module USOS) status studenta (status doktoranta niestety nie uprawnia do rezerwacji kalendarza). Wydziały używają własnych systemów (Verbis, ERES, i in.) ale wszystko potem ląduje w Centralnym Module USOS. Informacje o tym jak sprawdzić status konta znajdziesz w opisie danych personalnych wykorzystywanych w Aplikacjach Centralnych.

Promocja poprzez KA

Informacja o danym projekcie w KA to doskonała promocja wśród kilkunastu tysięcy studentów PW. Jedyne czego nam potrzeba, by taka informację umieścić jest niezmienny realizacji projektu znany z dużym wyprzedzeniem ponieważ KA zostaje zazwyczaj oddany do druku najpóźniej na początku lipca. W kalendarzu może być promowana zatem na przykład impreza otrzęsinowa, wyjazd zerowy, piknik itd. W przypadku takich projektów możemy liczyć na oznaczenie naszego projektu na rozkładówce miesiąca i w planie tygodniowym. Gdy organizujemy lub promujemy projekty uczelniane o dużym priorytecie tj. wybory samorządowe, centralne otrzęsiny, akcję kwaterunkową możemy ubiegać się o zamieszczenie obszerniejszej informacji, nawet zajmującej całą stronę kalendarza. W obu przypadkach, aby umieścić informację o planowanym projekcie należy skontaktować się z Kolegium Senatorów w celu zdobycia kontaktu do aktualnego Pełnomocnika ds. KA, z któremu należy przedstawić swoją propozycję i dogadać się w sprawie szczegółów.

Organizacja pracy

Przetarg

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych drukarnię, która wydrukuje Kalendarz, należy wyłonić w drodze przetargu. Szczegółowe informacje na temat zasad przeprowadzania przetargu znajdują się na osobnej stronie poświęconej przetargowi

Pozyskanie zniżkodawców i reklamodawców

W każdym Kalendarzu Akademickim znajdują się strony ze zniżkami studenckimi – dzięki nim studenci mogą korzystać z różnych atrakcji i usług taniej, a dochód ze zniżek zasila konto Politechniki Warszawskiej. Umieszczenie zniżek w Kalendarzu jest płatne – jest to forma reklamy, która dociera do kilkunastu tysięcy studentów PW. W związku z rabatem dla studentów umieszczenie kuponów rabatowych w Kalendarzu jest tańsze od umieszczenia tradycyjnej reklamy. Aby nawiązać współpracę z daną firmą, należy przedstawić jej managerowi ofertę, w której określone będą warunki wzajemnych świadczeń. Po sfinalizowaniu rozmów należy podpisać umowę o współpracy oraz pobrać od firmy grafikę do umieszczenia w Kalendarzu.

Podpisanie umowy

Umowa, przed podpisaniem, przechodzi długą drogę przez Politechnikę. Wzór umowy należy przesłać firmie do akceptacji. Po zaakceptowaniu jej treści umowę w dwóch egzemplarzach dostarczamy prawnikowi Politechniki Warszawskiej, którego biuro znajduje się w Gmachu przy ulicy Noakowskiego 18/20. Następnie musi ona uzyskać akceptację pani Justyny Rowickiej z Biura Spraw Studenckich (Noakowskiego 18/20), stamtąd umowa trafia do Rektora. Po przebyciu tej drogi można przekazać umowę do podpisania firmie, z którą chcemy nawiązać współpracę.

Grafika i skład

Grupa zajmująca się grafiką i składem nadaje kształt Kalendarzowi i decyduje o tym, jak będzie on wyglądał – tak w środku, jak i na zewnątrz. Do zadań tej grupy należy zaprojektowanie okładki oraz wyglądu środka Kalendarza, skład oraz przygotowanie do druku.

Wykorzystanie loga Politechniki Warszawskiej

Aby umieścić w Kalendarzu logo PW, należy uzyskać zgodę Rektora – trzeba złożyć do Rektora podanie podpisane przez przewodniczącego SSPW oraz koordynatora Kalendarza Akademickiego.

Prace pomocnicze

Podczas tworzenia Kalendarza Akademickiego należy pamiętać o szeregu informacji, które należy w nim umieścić. Są to:

  • święta stałe i ruchome
  • harmonogram roku akademickiego
  • cytaty
  • imprezy na Politechnice
  • akcje rekrutacyjne do kół i organizacji studenckich

W Kalendarzu może się znaleźć szereg dodatkowych informacji, jak np. kontakty do Wydziałowych Rad Samorządowych, Dziekanatów, telefony alarmowe, ważne telefony, adresy przychodni studenckich i akademików.

Kolportaż

Kolportaż Kalendarzy odbywa się w oparciu o system rejestracji (http://ka.sspw.pl), na który logujemy się w oparciu o numer indeksu - dzięki temu jeden student otrzymuje jeden Kalendarz. Ilość Kalendarzy, jaką otrzymają poszczególne wydziały najlepiej jest ustalać w oparciu o dane z poprzednich lat. System rejestracji przewiduje jednak przemieszczenie Kalendarzy między wydziałami, tak, aby Kalendarze znajdowały się tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie. Ważne jest, aby na każdym wydziale wyznaczony został koordynator, który odpowiada za kolportaż Kalendarza na swoim wydziale.

Ciekawostki

  • w zagadkach skup się na cyfrach!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dostępne języki
wikiSSPW
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj