EWniosek faktury

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

0. Wymagania dotyczące rozliczenia

 

1. Sprawdzenie poprawności faktur

 

2. Utworzenie rozliczenia na eW

3. Opisanie faktur

 

4. Wypisanie dodatkowych oświadczeń

 

5. Zwrot zaliczki

 


Typy wydatków na EWniosku

Sposób wyboru odpowiedniego typu wydatku dla poszczególnych faktur lub innych dokumentów wymagany przy tworzeniu rozliczenia na EWniosku można znaleźć tutaj

Przykłady opisu faktur

Każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać na odwrocie niebieskim długopisem. Opis powinien być czytelny, zaczynać się w lewym górnym rogu i zajmować około 20% strony A4 (pod opisem musi być miejsce na wszystkie pieczątki). Opis może być wydrukowany, ale data i podpis muszą być odręczne.

Opis musi zawierać: typ faktury, nr wniosku, treść usługi wpisaną w polu wydatek na eW (powiązaną z opisem we wstępnym kosztorysie), jednostkę organizującą i dopisek "dla studentów PW". Dodatkowo umieszcza się przy opisie wszelkie wyjaśnienia wymagane przy danym wydatku, np. konkretną liczbę studentów PW, jeśli w treści usługi było napisane 1 szt.


Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):

  • Przykład 1)
Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów 
na spotkanie zorganizowane przez WRS {Wydziału}
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


  • Przykład 2)
Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport
podczas wyjazdu do {Miejsce} 
zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla
studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


  • Przykład 3)
Faktura do rozliczenia 0999/2009
za obsługę otwartej imprezy zorganizowanej
przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


Opis dla projektów naukowych

Faktura do rozliczenia 0999/2016 
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku} 
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa} 
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa} 
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}

Dla faktur zagranicznych

Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika. Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

{Przelicznik waluty i data przelicznika }
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}

np.:

Faktura do rozliczenia 0999/2016 
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku} 
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa} 
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa} 
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{
{Przelicznik waluty i data przelicznika }
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
{
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}

Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100

Sprawdzenie poprawności faktur

Sprawdzenie poprawności faktur to jedno z zdań dysponenta jednostki. Faktury z błędnymi danymi muszą być ponownie wystawione przez firmę, lub powinna zostać do nich dołączona nota korygująca. Poniżej zamieszczono przykładową fakturą z oznaczeniami miejsc, na które należy zwracać uwagę:

Faktura.png