Dysponent Jednostki

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dysponent Jednostki - osoba w danej jednostce SSPW (RM, WRS, itp.), Kole Naukowym, Medium Samorządu, stowarzyszeniu lub organizacji mająca prawo do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na subkoncie danej jednostki.

Dysponentem jest Przewodniczący jednostki oraz jej Delegat do KFG. Jeśli jednostka posiada tylko jednego dysponenta, a chce posiadać dwóch dysponentów wybiera osobę spośród jej członków.

Obowiązki dysponenta jednostki

Do podstawowych praw i obowiązków dysponenta merytorycznego należą:

  • akceptowanie/odrzucanie wniosków składanych w imieniu jednostki, w której jest dysponentem,
  • aktualizowanie rejestru oraz systemu wypożyczeń sprzętu w ramach pomieszczeń zajmowanych przez jego jednostkę (przypadku braku dysponenta osobą odpowiedzialną jest Przewodniczący jednostki),
  • kontrolowanie wydatkowania środków przyznanych na realizację danego przedsięwzięcia (dysponent ma prawo zażądać od organizatora dofinansowanego przedsięwzięcia udokumentowania wszystkich wydatków związanych z tym projektem)

Przyznawanie roli dysponenta

Rolę dysponenta przyznaje się za pomocą systemu podczas przyznawania