Dysponent FKW

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Dysponent FKW - osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo Rektora PW do dysponowania FKW, obecnie Prorektor ds. Studenckich PW.

Szef BSS posiada odpowiednie upoważnienie od Prorektora ds. Studenckich PW.


Podstawowe uprawnienia Dysponenta FKW

Do podstawowych praw i obowiązków dysponenta merytorycznego należą:

  • zarządzanie FKW,
  • nadzorowanie i kontrolowanie wydatkowanie środków z FKW


Wnioski o przyznanie środków z FKW mogą składać:

  • właściwe organy SSPW
  • zarejestrowane w Uczelni organizacje studenckie i koła naukowe, a także zespoły artystyczne i sportowe
  • ujęte w ewidencji PW stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich
  • studenci PW, poprzez właściwe organy SSPW