Ankietyzacja

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ankietyzacja – oddolny proces monitorowania jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Polega na gromadzeniu przez władze wydziału lub uczelni opinii studentów nt. jakości prowadzonych zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów), w celu podnoszenia poziomu kształcenia.

Termin "ankietyzacja" należy rozumieć dosłownie. Respondenci wypełniają proste ankiety, w których oceniają ogólny poziom zajęć prowadzonych przez danego pracownika uczelni.

Ankietyzację przeprowadzają wydziałowe rady samorządu z poszczególnych jednostek Politechniki. Dziekan każdego wydziału ma obowiązek udostępnienia wyników ankietyzacji przedstawicielowi studentów (najczęściej członkowi WRSu).

Linki zewnętrzne