Ankietyzacja

Z wikiSSPW
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ankietyzacja – oddolny proces monitorowania jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Polega na gromadzeniu przez władze wydziału lub uczelni opinii studentów nt. jakości prowadzonych zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów), w celu podnoszenia poziomu kształcenia.

Termin "ankietyzacja" należy rozumieć dosłownie. Respondenci wypełniają proste ankiety, w których oceniają ogólny poziom zajęć prowadzonych przez danego pracownika uczelni.

Ankietyzację przeprowadzają wydziałowe rady samorządu z poszczególnych jednostek Politechniki. Dziekan każdego wydziału ma obowiązek udostępnienia wyników ankietyzacji przedstawicielowi studentów (najczęściej członkowi WRSu).

Linki zewnętrzne

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dostępne języki
wikiSSPW
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj