Informator kwaterowania 2013

Z wikiSSPW
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Nie jesteś z Warszawy? Nie wiesz gdzie zamieszkać w czasie studiów? Zapraszamy do Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej!!

Spis treści

System Elektronicznego Kwaterowania Studentów

System Elektronicznego Kwaterowania Studentów – w skrócie SEKS – jest elementem obowiązkowym, jeżeli chcesz uzyskać miejsce w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej. Szczególne okoliczności – przez szczególne okoliczności rozumie sie niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności. Pełny harmonogram oraz zasady przyznawania miejsca w DS znajduje się na stronie kwaterunku kwaterunek.pw.edu.pl

Kolejne etapy

 1. Zarejestrowanie się na stronie kwaterunku.
 2. Złożenie preferencji w systemie (UWAGA: zarejestrowanie się w systemie nie jest równoznaczne ze złożeniem preferencji).
 3. Złożenie podań i dokumentów w dziekanatach poszczególnych wydziałów.
 4. Dokonanie przedpłaty potwierdzającej chęć zamieszkania w określonym Domu Studenckim w wysokości 150 zł na konto danego akademika na poczet opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z miejsca w DS. Przedpłata musi być dokonana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu miejsca w DS.
 5. Zakwaterowanie się w Domu Studenckim i integracja z mieszkańcami!!! :)
 6. Niewprowadzenie się do Domu Studenckiego do dnia 7 października skutkuje utratą miejsca oraz wpłaconej zaliczki.

Numery kont domów studenckich

Nazwa Domu Studenckiego Nr konta
DS Akademik 42 1240 1053 5111 8225 0010 0091
DS Babilon 77 1240 1053 5111 8228 0010 0091
DS Bratniak-Muszelka 86 1240 1053 5111 8226 0010 0091
DS Mikrus 15 1240 1053 5111 8231 0010 0091
DS Riviera 68 1240 1053 5111 8230 0010 0091
DS Sezam 73 1240 1053 5111 8272 0010 0091
DS Tatrzańska 32 1240 1053 5111 8238 0010 0091
DS Tulipan-Pineska 33 1240 1053 5111 8227 0010 0091
DS Ustronie 59 1240 1053 5111 8232 0010 0091
DS Żaczek 24 1240 1053 5111 8229 0010 0091

Ważne terminy

Harmonogram kwaterowania na rok akademicki 2013/2014

od 23 lipca do 11 sierpnia Rejestrowanie się nowoprzyjętych oraz składanie podań o uwzględnienie szczególnych okoliczności w Bazie Kwaterunkowej na stronie https://kwaterunek.pw.edu.pl, sprawdzanie poprawności danych w Bazie Kwaterunkowej


od 23 lipca do 16 sierpnia Przyjmowanie w dziekanatach podpisanych wniosków nowoprzyjętych o przyznanie miejsca w DS, dokumentów potwierdzających dochód członków rodziny studenta oraz szczególne okoliczności


do 23 sierpnia Zatwierdzenie przez dziekanów i podanie do wiadomości listy miejsc przyznanych nowoprzyjętym studentom I roku


do 30 sierpnia Dokonanie przedpłaty w wysokości 150 zł na konta poszczególnych domów studenckich.


od 27 września Rozpoczęcie kwaterowania studentów w Domach Studenckich


do 7 października Termin ważności skierowań wystawionych przez dziekanów

Niezbędne dokumenty

Obowiązkowe dla każdego pełnoletniego członka rodziny (w tym siebie) jest:

 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów za rok 2012;
 • Oświadczenie o składce zdrowotnej (załącznik nr 3 do pobrania na stronie kwaterunku w "Ważnych plikach")
 • Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (czyli załącznik nr 2 na stronie kwaterunku; jeśli członek rodziny nie osiągnął dochodów nieopodatkowanych – również musi go dołączyć, wpisując w polu "dochód" cyfrę 0).
 • Obowiązkowe dla rodzeństwa jest:
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni - jeśli jest w przedziale wiekowym 18-26 lat (starszego rodzeństwa nie zaliczamy do rodziny, podobnie dorosłego, które się już nie kształci);
 • Odpis skrócony aktu urodzenia (lub zaświadczenie ze szkoły albo inny dokument potwierdzający wiek) – dla rodzeństwa niepełnoletniego.

Inne najczęściej wymagane dokumenty to:

 • Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych (nie sugeruj się wpisanym tam dochodem);
 • Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych lub płaconych przez członków rodziny alimentów;
 • Dokument potwierdzający zgon jednego lub obojga rodziców, lub orzeczenie sądu o rozwodzie/separacji (jeśli do rodziny należy co najwyżej jedno z rodziców).
 • Zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych składek (w przypadku rozliczania się za pomocą PIT-ów innych niż PIT-37 ; załącznik nr 1 do pobrania na stronie kwaterunku w "Ważnych plikach")

Obowiązkowy dla wszystkich starających się o miejsce w DS jest wypełniony Załącznik 9 Arkusz do obliczania dochodu (strona 1 i 2) w celach kwaterunkowych oraz podanie generowane automatycznie przez SEKS, do pobrania ze swojego konta w formacie *.pdf.

Obliczanie dochodu

W Załączniku 9 (Arkusz do obliczania dochodu) w pierwszej kolumnie wpisujemy dochód brutto, a nie przychód. Składkę na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne wpisywane jest zgodnie z zaświadczeniem z US. W przypadku braku składki na ubezpieczenie zdrowotne na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, składkę tą spisujemy z formularza PIT-37. W przypadku rozliczania się za pomocą PIT-ów innych niż PIT-37 należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych składek.

WAŻNE: Jeśli w otrzymanym rozliczeniu z Urzędu Skarbowego składka zdrowotna wynosi 0 złotych i 0 groszy, należy tą wartość wstawić do dokumentu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa jest obliczany wg wzoru: ha przeliczeniowe x 2278zł/ha przeliczeniowy

Dochód = ha przeliczeniowe * 2278 zł/ha przeliczeniowy

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel.

Ceny DS na rok akademicki 2012/2013

Ceny znajdują się na stronie kwaterunku: SEKS w zakładce „Ważne pliki”

Do kogo kierować pytania?

 1. Jeśli masz problemy techniczne z logowaniem, bądź występują błędy na stronie, to należy się skontaktować z Administratorem strony. Żeby to zrobić należy postępować według instrukcji opisanej w punkcie „Kontakty” znajdującego się w tym poradniku w zakładce „Odbiorca” należy wybrać „Administrator”.
 2. Jeśli masz problemy techniczne z opcjami na stronie (nie działa poprawnie jakaś opcja lub strona nie wyświetla się poprawnie) to należy się skontaktować z Administratorem strony za pośrednictwem systemu informacji wewnętrznej. Pamiętaj aby w treści wiadomości zawrzeć jak najdokładniejsze dane (co wiedziała, jak uważasz że powinno, co robiłeś i jakiej przeglądarki WWW używałeś). Żeby to zrobić należy postępować według instrukcji opisanej w punkcie „Kontakty” znajdującego się w tym poradniku w zakładce „Odbiorca” należy wybrać „Administrator”.
 3. Natomiast jeśli masz pytanie co do samej akcji kwaterunkowej tj. jakie dokumenty należy składać, do kogo, do kiedy, oraz inne pytania, należy kierować do swojego Wydziałowego Komisarza Kwaterunkowego. Żeby to zrobić należy postępować według instrukcji opisanej w punkcie „Kontakty” znajdującego się w tym poradniku, w zakładce „Odbiorca” należy wybrać swojego WKK.

Informacje o Domach Studenckich

Znajdziesz na stronie: Domy Studenckie

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dostępne języki
wikiSSPW
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj